Analinkontinens

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (R15- Faecesinkontinens).

Primärvård

 • Primär bedömning och behandling 

Kirurgmottagning

 • Bedömning och ställningstagande till åtgärd vid svåra besvär 

Symtom

 • Läckage av gas, lös/hård avföring 

Anamnes

 • Förlossningsskador?
 • Neurologiska sjukdomar?
 • Behöver skydd användas? Är livsstilen påverkad?
 • Symtomskattning kan underlätta för att fastställa och följa svårighetsgrad 

Symtomskattning

Symtomskattningen innebär en sammanvägning av fem typer av läckage som vart och ett graderas utifrån frekvens (5 x 0-4 poäng). Maximalt är 20 poäng vilket innebär total inkontinens.

Fem typer av läckage:

 • fast
 • flytande
 • gas
 • kräver skydd
 • påverkar livsstil.

Frekvens av läckage:

 • aldrig – 0 poäng
 • sällan – Mindre än en gång/månad, 1 poäng
 • ibland – En/flera gånger per månad, 2 poäng
 • ofta – En/flera gånger per vecka, 3 poäng
 • alltid – En/flera gånger per dag, 4 poäng.

Status

 • Rektalpalpation – Kontroll av känsel och sfinkterfunktion
 • Rektoskopi – För att utesluta annan orsak 

Allmänt

 • Allsidig kost med fibrer
 • Bulkmedel kan prövas, i många fall med god effekt
 • Stoppande farmaka (loperamid) har också beprövad effekt
 • Regelbundna måltider med motion kan hjälpa 

Remissindikation

 • I svåra fall remiss för bedömning och vid behov utvidgad utredning samt i sällsynta fall kirurgi
 • Remissen skickas till Bäckenbottencentrum på Kirurgmottagningen (där sådan finns) 

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter