Analinkontinens

AKO Skåne-riktlinje för primärvården baserad på nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

R15.9 – Fecesinkontinens

Primärvård

 • Primär bedömning och behandling 

Kirurgmottagning

 • Bedömning och ställningstagande till åtgärd vid svåra besvär 

Definition

Vid analinkontinens föreligger bristande kontroll över ändtarmens ringmuskel. Det ger ofrivillig avgång av avföring och gaser.

Symtom

 • Läckage av gas, lös och/eller hård avföring

Anamnes

 • Tidigare skador perianalt efter exempelvis förlossning
 • Neurologisk sjukdom
 • Symtomdebut och förlopp
 • Behov av skydd
 • Påverkan på tillvaron

Status

 • Allmäntillstånd
 • Rektalpalpation för kontroll av känsel och sfinkterfunktion
 • Rektoskopi bör övervägas för att utesluta annan orsak

Handläggning vid utredning

 • Gör en symtomskattning. Den kan underlätta för att fastställa diagnos och följa svårighetsgrad.
 • Överväg bakomliggande orsaker och behov av utredning.

Symtomskattning

Symtomskattningen innebär en sammanvägning av fem typer av läckage som vart och ett graderas utifrån frekvens (5 x 0–4 poäng). Maximalt är 20 poäng, vilket innebär total inkontinens.

Fem typer av läckage:

 • fast avföring
 • flytande avföring
 • gas
 • kräver skydd
 • påverkar livsstil.

Frekvens av läckage:

 • 0 poäng – aldrig
 • 1 poäng – sällan (< 1 gång per månad)
 • 2 poäng – ibland (en–flera gånger per månad)
 • 3 poäng – ofta (en–flera gånger per vecka)
 • 4 poäng – alltid (en–flera gånger per dag).

Handläggning vid behandling

Ge patienten information och råd som kan ha effekt på individnivå.

 • Allsidig kost med fibrer rekommenderas.
 • Regelbundna måltider med motion kan hjälpa
 • Bulkmedel kan prövas, i många fall med god effekt.
 • Stoppande läkemedel (loperamid) har också beprövad effekt.

I vissa fall bör patienten bedöma inom specialiserad vård för ställningstagande till utvidgad utredning samt i sällsynta fall kirurgi.

Remissindikation

 • Oklar orsak
 • Svåra symtom

Remissmottagare

 • Skånes sjukhus nordost – Kristianstad, Kirurgkliniken
 • Skånes sjukhus nordväst – Ängelholm, Kirurgmottagning
 • Skånes universitetssjukvård – Malmö, Bäckenbottencentrum Kirurgimottagning

Avföringsinkontinens, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.