Dysmenorré

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (N946P Smärtsam menstruation).

Primärvård/Ungdomsmottagning

 • Bedömning och behandling

Gynekologmottagning

 • Ultraljud vid behov för uteslutande av differentialdiagnoser

Allmänt

 • Dysmenorré innebär kraftig smärta vid menstruation
 • Primär dysmenorré förekommer under tonåren hos drygt hälften av alla flickor
 • Vanligare hos nullipara och vid rikliga menstruationer

Symtom

 • Molvärk i nedre delen av buken, ibland krampsmärta med utstrålning mot rygg och/eller lår
 • Ibland illamående, kräkningar och/eller diarré, svimningskänsla

Status

 • Överväg gynekologisk undersökning

Differentialdiagnoser

 • Endometrios och adenomyos (endometrium i livmodermuskeln)
 • Myom
 • Missbildningar i genitalia som försvårar avflödet av mensblod
 • Infektion

Allmänt

 • NSAID – Exempelvis ibumetin eller naproxen.
 • Hormonellt preventivmedel – Kombinerade eller gestagena metoder (mellanpiller, p-stav, hormonspiral, p-spruta) har bra effekt. Vid kombinerad metod med monofasiska piller kan pillren tas kontinuerligt. Vid blödning görs uppehåll i 4 dagar, preventiv effekt bibehålls.
 • Övrigt – TENS, akupunktur och fysisk aktivitet kan lindra.

Remissindikation

 • Vid otillräcklig effekt av behandling
 • Om mensvärken blivit värre än tidigare eller kommer mellan blödningarna

Remissinnehåll

 • Anamnes med sexualanamnes och obstetrisk anamnes (paritet)
 • Sista mens (SM) och tidigare gynekologiska åkommor
 • Preventivmedel
 • Smärtanamnes

Publicerat: 2017-06-21
Giltigt till: 2020-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter