Vitamin D-brist

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Detta är en preliminär AKO Skåne-riktlinje. 

ICD-10-SE

E55.0 Aktiv rakit
E55.9 D-vitaminbrist, ospecificerad

Primärvård

 • Utredning och behandling av misstänkt symtomgivande vitamin D-brist

Specialiserad vård

 • Kalcium-och vitamin D-rubbning på grund av njursvikt

Definition

Vitamin D intas och processas i kroppen i flera steg:

 • vitamin D3 (kolekalciferol) – bildas i huden via solens UVB-strålning och intas via animaliska livsmedel
 • vitamin D2 (ergokalciferol) – intas via vegetabiliska livsmedel
 • 25-hydroxivitamin D (kalcidiol) – bildas genom omvandling av vitamin D3 och D2 i levern
 • 1,25-dihydroxivitamin (kalcitriol) – bildas genom omvandling av kalcidiol i njurarna.

Kalcitriol är den aktiva formen och har som viktigaste roll att öka upptaget av kalcium och fosfat i tunntarmen och medverka i skelettets utveckling och mineralisering.

Etiologi

 • Låg solexponering – brist på utomhusvistelse, personer på särskilt boende, heltäckande klädsel
 • Låg hudproduktion – mörk hud, ålder över 75 år
 • Lågt dietärt intag – litet intag av fisk eller vitamin D-berikade produkter, strikt vegankost
 • Lågt upptag – obehandlad celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom eller efter fetmakirurgi
 • Läkemedel – antiepileptika, kortison, HIV-läkemedel, kolestyramin, orlistat
 • Sjukdomar – njur- eller leversvikt, primär hyperparatyreoidism, hypertyreos, granulomatösa tillstånd

Symtom

 • Skelettsmärtor med eller utan benskörhetsfraktur
 • Svaghet och smärtor i proximal muskulatur
 • Kramper och parestesier

Anamnes

 • Symtomdebut och duration
 • Bakomliggande orsaker
 • Läkemedel

Handläggning vid utredning

 • Kontrollera vitamin D vid misstanke.
 • Överväg blodprover avseende kalciumomsättning, njur- och leverfunktion samt tecken på malabsorption.
 • Vid misstanke om osteoporos, överväg utredning enligt särskild rekommendation.

Laboratorieprover

Överväg vitamin D (25-OH), calciumjon, PTH, ALP, ALAT, kreatinin (eGFR).

Följande gränser rekommenderas vid tolkning av svar på vitamin D:

 • brist – under 25 nmol/L
 • insufficiens – 25-50 nmol/L
 • sufficiens – över 50 nmol/L.

Handläggning vid behandling

 • Se över dagligt intag och ge råd om förebyggande åtgärder vid behov vid sufficiens eller insufficiens utan symtom eller påverkan på kalciumomsättning.
 • Sätt in läkemedelsbehandling vid brist eller insufficiens med symtom och/eller påverkan på kalciumomsättning.

Förebyggande åtgärder

Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt intag av vitamin D med:

 • 400 IE (10 µg) till barn och vuxna
 • 800 IE (20 µg) till vuxna utan (eller lite) solexponering samt personer över 75 år.

Alla barn rekommenderas tillskott med vitamin D-droppar via barnhälsovården (400 IE/dag) upp till 2 års ålder.

Kosttillskott (400-800 IE/dag) bör även övervägas till äldre barn och vuxna vid:

 • strikt vegetarisk kost
 • kost utan fisk och vitamin D-berikade livsmedel (exempelvis mjölkprodukter)
 • låg eller ingen solexponering.

Symtomfri patient som efterfrågar förebyggande behandling kan köpa D-vitamin receptfritt utan att provtagning behövs.

Läkemedelsbehandling

Välj vitamin D (kolekalciferol) som tablett eller droppar.

 • Inledande behandling – 1600-4000 IE/dag under 3-6 månader vid brist, utvärdera effekt med blodprov
 • Underhållsbehandling – 800-1600 IE/dag vid fortsatt behov av substitution

Vid lågt dietärt kalciumintag (< 800 mg) rekommenderas även kalicumtillskott, gärna som kombinationspreparat med vitamin D.

Remissindikation njurmottagning

 • Vitamin D-brist vid njursvikt

Uttalad vitamin D- brist kan medföra rakit hos barn och osteomalaci hos vuxna. Otillräckliga halter av vitamin D kan leda till sekundär hyperparatyreoidism.

Verifierad brist eller insufficiens med symtom bör följas upp med provtagning efter cirka 3 månader.

Därefter rekommenderas kontroll utifrån orsak och behandlingseffekt, förslagsvis årligen initialt. Provet bör helst tas efter vintern.

Läkemedelssubstitution kan behövas kontinuerligt eller endast under vinterhalvåret.

Publicerat: 2020-11-25
Giltigt till: 2023-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter