Läkemedelssäkerhet

Här finns information om framtagna metoder i syfte att förebygga felaktig läkemedelsanvändning.

Föreskrifter och tolkningsdokument

Hantering av en samlad läkemedelslista

Riktlinjerna för en samlad läkemedelslista gäller endast för patienter som har en samlad läkemedelslista. Detta innebär att riktlinjerna i dagsläget endast avser patienter med dosdispensering.

Regionala riktlinjer för hantering av en samlad läkemedelslista (pdf)

Resultat från senaste punktprevalensmätningen för aktuella läkemedelslistor

Rapport 2023 års PPM Aktuella läkemedelslistor (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.