Läkemedelssäkerhet

Här finns information om framtagna metoder i syfte att förebygga felaktig läkemedelsanvändning.
  • Läkemedelsavstämning - säkerställa adekvat läkemedelslista
  • Läkemedelsgenomgång - individanpassa läkemedelsbehandlingen
  • Utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse - undvika läkemedelsfel vid utskrivning från sjukhus

Praktiskt stöd såsom:

  • Regionala riktlinjer
  • Lathundar
  • Symtomskattningsskalor (PHASE-20, PHASE-proxy)
  • Broschyren Mina mediciner
  • Olika metodstöd för en god läkemedelsbehandling till äldre

Trycksaksbeställning läkemedel

Anvisningar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.