Mikrobiologisk diagnostik – statistik

Aktuell statistik för säsongsbundna infektioner och för antibiotikaresistens i Skåne.

Lokal statistik för mikrobiologisk diagnostik i Skåne hittar du här. Rapporterna baseras på prov analyserade på Klinisk mikrobiologi i Lund.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter