Specialanpassning av hjälpmedel

Digital utbildning i specialanpassning av hjälpmedel. Målgruppen är förskrivare av hjälpmedel.

Syfte med utbildningen är att du som förskrivare har kännedom om de lagar och förordningar som styr anvisning, tillverkning och uppföljning av specialanpassningar.

Efter genomgången utbildning ska du ha kunskap om:

  • när en specialanpassning ska väljas och när andra alternativ är bättre
  • hur förskrivningen praktiskt genomförs

Tidsåtgång

Cirka 30 minuter

Starta utbildningen

För medarbetare i Region Skåne – starta utbildningen

För externa användare utanför Region Skåne – starta utbildningen

Viktigt att känna till för dig som är användare utanför Region Skåne - det går inte att skriva ut kursintyg, därför är det bra om du kan ta en skärmdump på ditt godkända resultat innan du stänger utbildningen.