Specialanpassning av hjälpmedel

Digital utbildning i specialanpassning av hjälpmedel. Målgruppen är förskrivare av hjälpmedel.

Syfte med utbildningen är att du som förskrivare har kännedom om de lagar och förordningar som styr anvisning, tillverkning och uppföljning av specialanpassningar.

Efter genomgången utbildning ska du ha kunskap om

  • när en specialanpassning ska väljas och när andra alternativ är bättre
  • hur förskrivningen praktiskt genomförs.

Tidsåtgång

Cirka 30 minuter.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare