CVI (Cerebral Visual Impairment)

Habiliteringsprogram för Cerebral Visual Impairment (CVI).

CVI orsakas av en hjärnskada. Skadan påverkar oftast den visuella perceptionen, det vill säga att uppfatta, sortera, samordna och tolka synintryck, men kan också påverka synskärpa och synfält. Färgseende och kontrastseende är vanligtvis intakta. Skadan uppstår under graviditet, vid förlossning eller i nära samband med denna.

 • Problem med den visuella perceptionen kan påverka aktiviteter i vardagen som

  • Hitta i omgivningen och till olika platser
  • Hitta det viktiga då bakgrund och/eller miljö är rörig
  • Uppfatta djup- och höjdskillnader
  • Se det som rör sig eller omgivningen om man själv rör sig
  • Göra sig en inre bild och att minnas vad man sett
  • Känna igen ansikten och tolka ansiktsuttryck
  • Hitta bestämda föremål hemma och i skolan

  Problemen och svårighetsgraden varierar för varje enskild individ beroende på omfattningen av skadan och var i hjärnan den sitter. Den visuella perceptionsförmågan kan också variera från dag till dag eller timme till timme.

Fokusområden

Utredningar

 • Utredning av upplevd aktivitetsförmåga och aktivitetsbegränsningar i dagligt liv

  Utredningsinstrument

  COPM, ADL taxonomin synversionen

  Berörd profession

  Synpedagog

  Ålder

  18-64 år

  Undergrupp

  CVI utan andra funktionsnedsättningar, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning

  Fokusområde

  Orientering/förflyttning, Läsa och skriva, Uppfatta föremål i stillhet/rörelse, Använda flera sinnen samtidigt, Uppfatta bilder, former, föremål, Hitta föremål

  ICF AoD

  1. Lärande och att tillämpa kunskap
  2. Allmänna uppgifter och krav
  3. 3. Kommunikation
  4. Förflyttning
  5. Personlig vård
  6. Hemliv
  7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer
  8. Viktiga livsområden
  9. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
 • Utredning av upplevd aktivitetsförmåga och aktivitetsbegränsningar i dagligt liv.

  Utredningsinstrument:

  Intervju

  Berörd profession:

  Synpedagog

  Ålder:

  6-17 år

  Undergrupp:

  CVI utan andra funktionsnedsättningar, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning

  Fokusområde:

  Orientering/förflyttning, Uppfatta föremål i stillhet/rörelse, Använda flera sinnen samtidigt, Uppfatta bilder, former, föremål, Hitta föremål

  ICF AoD:

  4. Förflyttning, 5. Personlig vård, 6. Hemliv

 • Utredning av behov av glasögon

  Utredningsinstrument

  Autorefraktor, Retinoskopi, Monokulärt eller binokulärt med hjälp av provbåge och/eller foropter.

  Berörd profession

  Optiker

  Ålder

  0-64 år

  Undergrupp

  CVI utan andra funktionsnedsättningar, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och grav utvecklingsstörning

  Fokusområde

  Orientering/förflyttning, Ansiktsigenkänning, Läsa och skriva, Uppfatta föremål i stillhet/rörelse, Använda flera sinnen samtidigt, Uppfatta bilder, former, föremål, Hitta föremål

  ICF Kroppsfunktion

  2. Sinnesfunktioner och smärta

 • Utredning av svårigheter inom visuell perception

  Utredning av svårigheter inom visuell perception utifrån visuell diskrimination, visuellt minne, visuella spatiala relationer, visuell formkonstans, visuellt sekvensminne, visuell figur bakgrund och visuell helhet.

  Utredningsinstrument

  TVPS (Test of Visual Perception Skills)

  Berörd profession

  Synpedagog

  Ålder

  6-64 år

  Undergrupp

  CVI utan andra funktionsnedsättningar, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning

  Fokusområde

  Orientering/förflyttning, Ansiktsigenkänning, Läsa och skriva, Uppfatta föremål i stillhet/rörelse, Använda flera sinnen samtidigt, Uppfatta bilder, former, föremål, Hitta föremål

  ICF Kroppsfunktion

  2. Sinnesfunktioner och smärta

 • Utredning av svårigheter med visuell perception i vardagen

  Utredningsinstrument

  Strukturerad intervju utifrån Duttons frågeformulär (barn)

  Berörd profession

  Kurator, Synpedagog

  Ålder

  5-18 år

  Undergrupp

  CVI utan andra funktionsnedsättningar, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning

  Fokusområde:

  Orientering/förflyttning, Ansiktsigenkänning, Läsa och skriva, Uppfatta föremål i stillhet/rörelse, Använda flera sinnen samtidigt, Uppfatta bilder, former, föremål, Hitta föremål

  ICF AoD:

  1. Lärande och att tillämpa kunskap, 2. Allmänna uppgifter och krav, 3. Kommunikation, 4. Förflyttning, 5. Personlig vård, 6. Hemliv, 7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer

 • Utredning av svårighet vad gäller delar till helhet

  • öga hand koordination
  • figur/bakgrund
  • visuellt minne
  • kroppsuppfattning
  • rörelseperception
  • se ansikten, ansiktsuttryck

  Utredningsinstrument

  Observation i lek utifrån ett strukturerat material

  Berörd profession

  Synpedagog

  Ålder

  5-9 år

  Undergrupp

  CVI utan andra funktionsnedsättningar, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning

  Fokusområde

  Ansiktsigenkänning, Läsa och skriva, Uppfatta föremål i stillhet/rörelse, Uppfatta bilder, former, föremål, Hitta föremål

  ICF Kroppsfunktion

  2. Sinnesfunktioner och smärta

  ICF AoD

  1. Lärande och att tillämpa kunskap
  2. Allmänna uppgifter och krav
  3. Kommunikation
  7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer

 • Utredning av personens psykosociala situation

  Utredning av personens psykosociala situation och diagnosens påverkan på deltagande i olika sociala sammanhang.

  Utredningsinstrument

  Strukturerat samtal för att kartlägga relevanta områden inom AoD samt omgivningsfaktorer i ICF

  Berörd profession

  Kurator

  Ålder

  18-64 år

  Undergrupp

  CVI utan andra funktionsnedsättningar 

  Fokusområde

  Ansiktsigenkänning, Använda flera sinnen samtidigt, Uppfatta bilder, former, föremål, Hitta föremål

  ICF Kroppsfunktion

  1. Psykiska funktioner, 2. Sinnesfunktioner och smärta

  ICF AoD

  2. Allmänna uppgifter och krav
  7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer
  8. Viktiga livsområden
  9. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv

 • Utredning av barnets och familjens psykosociala situation

  Utredningsinstrument

  Strukturerat samtal med barnet eller förälder för att kartlägga relevanta områden inom AoD samt omgivningsfaktorer i ICF.

  Berörd profession

  Kurator

  Ålder

  6-17 år

  Undergrupp

  CVI utan andra funktionsnedsättningar, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning

  Fokusområde

  Orientering/förflyttning, Ansiktsigenkänning, Läsa och skriva, Uppfatta föremål i stillhet/rörelse, Använda flera sinnen samtidigt, Uppfatta bilder, former, föremål, Hitta föremål

  ICF Kroppsfunktion

  1. Psykiska funktioner, 2. Sinnesfunktioner och smärta

  ICF AoD

  2. Allmänna uppgifter och krav
  7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer
  8. Viktiga livsområden
  9. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv

 • Utredning av synskärpa på långt håll samt problem med crowding

  Utredningsinstrument

  Synprövningstavla avstånd (barn) och Test-Chart samt KM Chart Pro (vuxna): bokstäver eller symboler, enstaka och i rad.

  Berörd profession:

  Synpedagog, Optiker

  Ålder:

  5-64 år

  Undergrupp:

  CVI utan andra funktionsnedsättningar, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning

  Fokusområde:

  Orientering/förflyttning, Ansiktsigenkänning, Läsa och skriva, Uppfatta föremål i stillhet/rörelse, Uppfatta bilder, former, föremål

  ICF Kroppsfunktion:

  2. Sinnesfunktioner och smärta

  Länkar:

  FoU-rapport 2/2012

 • Utredning av synskärpa på nära håll

  Problem med crowding. Lämplig textstorlek.

  Utredningsinstrument

  Synprövningstest nära: bokstäver och symboler, enstaka och i rad. Nya T-skalor, textskalor för lämplig textstorlek.

  Berörd profession

  Synpedagog, Optiker

  Ålder

  5-64 år

  Undergrupp

  CVI utan andra funktionsnedsättningar, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning

  Fokusområde

  Läsa och skriva, Uppfatta bilder, former, föremål
  ICF Kroppsfunktion: 2. Sinnesfunktioner och smärta

  ICF AoD

  1. Lärande och att tillämpa kunskap

  Länkar

  FoU-rapport 2/2012

 • Utredning av det perifera synfältet

  Utredningsinstrument

  Donders (vuxna), Bernell Hand-Held Disc Perimeter (Hi Harry) (barn)

  Berörd profession

  Synpedagog, Optiker

  Ålder

  5-64 år

  Undergrupp

  CVI utan andra funktionsnedsättningar, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning
  Fokusområde: Orientering/förflyttning, Läsa och skriva, Uppfatta bilder, former, föremål, Hitta föremål

  ICF Kroppsfunktion

  2. Sinnesfunktioner och smärta

 • Utredning av om färgseendet är normalt

  Utredningsinstrument

  Quantitative Colour Vision Test (PV16) (barn), Ishiharas test for colour deficiency (vuxna)

  Berörd profession

  Synpedagog, Optiker

  Ålder

  5-64 år

  Undergrupp

  CVI utan andra funktionsnedsättningar, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning

  Fokusområde

  Uppfatta bilder, former, föremål

  ICF Kroppsfunktion

  2. Sinnesfunktioner och smärta

 • Utredning av kontrastseende nära och på avstånd

  Utredningsinstrument

  KM nära (barn), The Mars letter contrast sensitivity (vuxna)

  Berörd profession

  Synpedagog (barn), Optiker

  Ålder

  5-64 år

  Undergrupp

  CVI utan andra funktionsnedsättningar, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning

  Fokusområde

  Orientering/förflyttning, Ansiktsigenkänning, Läsa och skriva, Uppfatta bilder, former, föremål, Hitta föremål

  ICF Kroppsfunktion

  2. Sinnesfunktioner och smärta

 • Utredning av intressesfär, fixation, svarsleende, kontrastseende, synfält och synskärpa

  Utredningsinstrument

  Observation i strukturerad lek, Intervju med föräldrar, Bust
  Berörd profession: Synpedagog

  Ålder

  0-17 år

  Undergrupp

  CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och grav utvecklingsstörning

  Fokusområde

  Orientering/förflyttning, Ansiktsigenkänning, Uppfatta föremål i stillhet/rörelse, Uppfatta bilder, former, föremål, Hitta föremål

  ICF Kroppsfunktion

  2. Sinnesfunktioner och smärta

  ICF AoD

  1. Lärande och att tillämpa kunskap
  4. Förflyttning
  7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer
  8. Viktiga livsområden

Insatser

 • Insatsens syfte:

  Att använda andra sinnen vid läsning och skrivning.

  Beskrivning av insatsens innehåll och upplägg:

  Prova ut lämpligt hjälpmedel, ex Daisyspelare, fickminne, talsyntes. Instruera och träna. Följa upp och utvärdera.

  Individuell insats/insats i grupp:

  Individuell insats.

  Berörd profession:

  Synpedagog.

  Ålder:

  6-64 år

  Målgrupp:

  Patient

  Undergrupp:

  CVI utan andra funktionsnedsättningar. CVI i kombination med andra f-nedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning.

  Behov som insatsen grundar sig på:

  Svårighet att läsa och skriva.

  ICF AoD:

  1. Lärande och att tillämpa kunskap (d166, d170)
  3. Kommunikation (d325, d345)

 • Insatsens syfte:

  Att underlätta förflyttning och orientering.

  Beskrivning av insatsens innehåll och upplägg:

  Prova ut lämpligt hjälpmedel, ex markeringskäpp. Instruera och träna. Följa upp och utvärdera.

  Individuell insats/insats i grupp:

  Individuell insats.

  Berörd profession:

  Synpedagog.

  Ålder:

  6-64 år

  Målgrupp:

  Patient

  Undergrupp:

  CVI utan andra funktionsnedsättningar. CVI i kombination med andra f-nedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning.

  Behov som insatsen grundar sig på:

  Svårighet att hitta i närmiljön och att uppfatta nivåskillnader.

  ICF AoD:

  4. Förflyttning (d450, d460)

 • Insatsens syfte:

  Att underlätta att läsa och skriva.

  Beskrivning av insatsens innehåll och upplägg:

  Prova ut lämpligt hjälpmedel, ex läsglasögon, förstoringsglas. Instruera och träna. Följa upp och utvärdera.

  Individuell insats/insats i grupp:

  Individuell insats.

  Berörd profession:

  Synpedagog, Optiker.

  Ålder:

  6-64 år

  Målgrupp:

  Patient

  Undergrupp:

  CVI utan andra funktionsnedsättningar. CVI i kombination med andra f-nedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning.

  Behov som insatsen grundar sig på:

  Svårighet att läsa och skriva samt att uppfatta bilder, former och föremål.

  ICF Kroppsfunktion:

  2. Sinnesfunktioner och smärta (b210)

  ICF AoD:

  1. Lärande och att tillämpa kunskap (d166, d170)
  3. Kommunikation (d325, d345)

 • Insatsens syfte:

  Att öka kunskapen om diagnosens orsaker och konsekvenser i vardagen.

  Beskrivning av insatsens innehåll och upplägg:

  Muntlig/skriftlig beskrivning av generella och individuella svårigheter kopplade till diagnosen. Resultatet av yrkesspecifika utredningar. Råd kring anpassningar av miljön.

  Individuell insats/insats i grupp:

  Individuell insats.

  Berörd profession:

  Kurator, Synpedagog, Optiker.

  Ålder:

  0-64 år

  Målgrupp:

  Patient, Nätverk, Förälder, Partner

  Undergrupp:

  CVI utan andra funktionsnedsättningar. CVI i kombination med andra f-nedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning, CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och grav utvecklingsstörning

  Behov som insatsen grundar sig på:

  Behov av mer kunskap.

  ICF Kroppsfunktion:

  1. Psykiska funktioner (b156)
  2. Sinnesfunktioner och smärta (b210)

  ICF AoD:

  1. Lärande och att tillämpa kunskap (d110, d120, d166, d170)
  2. Allmänna uppgifter och krav (d210, d220, d230, d240)
  3. Kommunikation (d315)
  4. Förflyttning (d460)
  5. Personlig vård (d540)
  6. Hemliv (d620, d630)
  7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer (d710, d760)
  8. Viktiga livsområden (d815, d820, d830)
  9. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (d920)

  Länkar:

  FoU-rapport 1/2015

 • Insatsens syfte:

  Att öka kunskapen om hur lek, samspel och synutveckling kan stimuleras.

  Beskrivning av insatsens innehåll och upplägg:

  Muntlig/skriftlig information om hur leken, samspelet och synen kan stimuleras genom anpassningar i miljön.

  Individuell insats/insats i grupp:

  Individuell insats.

  Berörd profession:

  Synpedagog.

  Ålder:

  0-11 år

  Målgrupp:

  Patient, förälder, nätverk.

  Undergrupp:

  CVI utan andra funktionsnedsättningar. CVI i kombination med andra f-nedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning.

  Behov som insatsen grundar sig på:

  Behov av mer kunskap.

  ICF Kroppsfunktion:

  2. Sinnesfunktioner och smärta (b210)

  ICF AoD:

  1. Lärande och att tillämpa kunskap (d110, d115, d120)
  3. Kommunikation (d315)
  4. Förflyttning (d440, d460)
  7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer (d710, d760)

 • Insatsens syfte:

  Stödsamtal är ett professionellt samtal med målsättningen att skapa förståelse kring problem som uppstår mellan det dagliga livets krav och individens aktuella funktionstillstånd samt att stödja individen i att identifiera problemområden och att själv utveckla strategier för att hantera sin livssituation. 

  Beskrivning av insatsens innehåll och upplägg:

  En serie samtal där behovet styr innehållet.

  Individuell insats/insats i grupp:

  Individuell insats.

  Berörd profession:

  Kurator.

  Ålder:

  5-64 år

  Målgrupp:

  Patient, förälder, partner.

  Undergrupp:

  CVI utan andra funktionsnedsättningar. 

  Behov som insatsen grundar sig på:

  Svårighet att hantera de problem som uppstår i livet som en följd av CVI. 

  ICF Kroppsfunktion:

  1. Psykiska funktioner (b114, b125)

  ICF AoD:

  2. Allmänna uppgifter och krav (d210, d220, d230,d240,)
  7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer (d710, d760)
  8. Viktiga livsområden (d815, d820, d830, d845)
  9. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (d920)

  Länkar:

  FoU-rapport 13/2015 

 • Insatsens syfte:

  Att underlätta utförandet av sysslor i hemmet samt att orientera sig och hitta.

  Beskrivning av insatsens innehåll och upplägg:

  Återkommande träning och praktiskt stöd enligt planering.

  Individuell insats/insats i grupp:

  Individuell insats.

  Berörd profession:

  Synpedagog.

  Ålder:

  12-64 år

  Målgrupp:

  Patient

  Undergrupp:

  CVI utan andra funktionsnedsättningar. CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning.

  Behov som insatsen grundar sig på:

  Svårighet att orientera sig och att klara sysslor i hemmet.

  ICF AoD:

  4. Förflyttning (d450, d460)
  6. Hemliv (d630)

 • Insatsens syfte:

  Att få kunskap om lämpliga strategier för att klara sina dagliga aktiviteter.

  Beskrivning av insatsens innehåll och upplägg:

  Information och handledning om aktivitetsstrategier: Ändra utförandet, Förenkla omgivningen, Förenkla aktiviteten, Kompensera, Be om hjälp, Sluta utföra aktiviteten.

  Individuell insats/insats i grupp:

  Individuell insats. Insats i grupp.

  Berörd profession:

  Kurator, Synpedagog.

  Ålder:

  6-64 år

  Målgrupp:

  Patient, Nätverk, Förälder.

  Undergrupp:

  CVI utan andra funktionsnedsättningar. CVI i kombination med andra funktionsnedsättningar och/eller lindrig/måttlig utvecklingsstörning.

  Behov som insatsen grundar sig på:

  Svårighet att hantera livet med CVI.

  ICF AoD:

  1. Lärande och att tillämpa kunskap (d166, d170)
  2. Allmänna uppgifter och krav (d240)
  3. Kommunikation (d325, d345)
  4. Förflyttning (d450, d460)
  5. Personlig vård (d540)
  6. Hemliv (d620, d630, d640)
  7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer (d710)
  8. Viktiga livsområden (d860)
  9. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (d920)

  Länkar:

  FoU-rapport 1/2015

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.