Vård av personer utanför EU

Regler för personer som är bosatta utanför EU omfattar följande kategorier. Nedan hittar du även viktiga dokument för registrering, högkostnadsskydd och hjälpmedel. 

Utländsk medborgare

  •  Personer som tillfälligt vistas i Sverige (turister)
  •  Arbetande eller studerande i Sverige
  •  Diplomater (ambassadpersonal)

Från och med 1 juli 2009 möjliggör att utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatiskt status kan tilldelas ett personnummer.

Vårdform:

  •  Vid akut och planerad vård betalar patienten hela vårdkostnaden enligt gällande utomlänsprislista.

Regler för utlandssvenskar:

  • Vid akut vård betalar personen samma patientavgift som folkbokförda personer
  • Vid planerad vård betalar patienten 6x högsta slutenvårdsavgift och vid slutenvård 10x högsta slutenvårdsavgift per vårddygn. Förutsättning är att patienten är utflyttad från Region Skåne, annars debiteras hela kostnaden enligt utomlänsprislista.

Mer information om:

Registering (pdf)
Högkostnadsskydd (pdf)
Hjälpmedel (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!