Vård av personer bosatta utanför EU

Här finns regler och dokument för registrering, högkostnadsskydd och hjälpmedel som gäller för personer som bor utanför EU.

Specifika regler för några länder

Se de specifika reglerna som gäller för följande länder:

Utländska medborgare

  •  Personer som tillfälligt vistas i Sverige (turister)
  •  Arbetande eller studerande i Sverige
  •  Diplomater (ambassadpersonal)

Det är möjligt för utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatiskt status att tilldelas ett personnummer.

Vid akut och planerad vård

Patienten betalar hela vårdkostnaden enligt gällande utomlänsprislista.

Utlandssvenskar

Akut vård

Personen betalar samma patientavgift som folkbokförda personer vid akut vård.

Planerad vård

Vid planerad vård betalar patienten 6x högsta slutenvårdsavgift och vid slutenvård 10x högsta slutenvårdsavgift per vårddygn. Förutsättning är att patienten är utflyttad från Region Skåne, annars debiteras hela kostnaden enligt utomlänsprislista.

Mer information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.