Vård av personer bosatta inom EU/EES eller Schweiz

Beroende på syftet med vistelsen i Sverige varierar reglerna. Observera att reglerna även omfattar utlandssvenskar.

Intyg för patienter som arbetar i Sverige

Du hittar information om aktuellt intyg under rubriken "Regler för arbetande eller studerande i Sverige".

Nödvändig och planerad vård

Specifika regler

 • Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land kan ansöka om "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz" hos den svenska Försäkringskassan.

  De som uppvisar detta intyg för vårdgivaren vid vårdtillfället har rätt till all vård inom ramen för det allmänna sjukvårdssystemet på samma ekonomiska villkor som folkbokförda i länet. Det gäller alltså både akut och planerad vård.

  Saknar personen intyget betalar hen vårdkostnaden själv enligt utomlänsprislistan. Har patient ett EU-kort från ett annat EU-land ger detta rätt till nödvändig vård till samma patientavgift som för personer folkbokförda i länet.

  Observera att ett svenskt EU-kort inte gäller för vård i Sverige.

 • Personer som har flyttat från Sverige för att gå en studiemedelsberättigad utbildning i ett annat EU/EES-land eller Schweiz eller som har utbildningsbidrag för doktorander har rätt till hälso- och sjukvård på samma ekonomiska  villkor som folkbokförda i länet.

  Detta under förutsättning att de kan uppvisa Försäkringskassans ''intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES- land eller Schweiz''. För att få detta intyg krävs att personen var socialförsäkrad i Sverige vid utflyttningstillfället (bosatt enligt 5 kap. §7, socialförsäkringsbalken).

  Intyget administreras av svenska Försäkringskassan och ska tillsammans med legitimation visas upp för vårdgivaren vid vårdtillfället. Dessa personer omfattas också av högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård.

  Saknas ovan nämnda intyg betalar patienten vårdkostnaden själv enligt utomlänsprislistan. Har studerande EU-kort från ett annat EU-land ger detta rätt till  nödvändig vård till samma patientavgift som för personer folkbokförda i länet.

  Observera att ett svenskt EU-kort inte gäller för  vård i Sverige.

 • Vid nödvändig eller planerad vård betalar patienten gällande patientavgift vid uppvisande av Försäkringskassans "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz". Ett visningsexemplar av intyget bifogas nedan.

  Personer som arbetar i Sverige ska visa upp "Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004". Patienten får intyget från Försäkringskassan.

  Saknas ovan nämnda intyg betalar patienten hela kostnaden enligt utomlänsprislistan.

  Regler för personer som studerar tillfälligt i Sverige

  Vid nödvändig vård betalar patienten gällande patientavgift vid uppvisande av EU-kort eller provisoriskt intyg.

  Saknas ovan nämnda handlingar betalar patienten hela kostnaden enligt utomlänsprislistan.

  Mer information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.