Vård av personer inom EU/EES

Detta är ett EU/EES-land. Beroende på syftet med vistelsen i Sverige varierar reglerna. Reglerna omfattar även utlandssvenskar. Välj någon av följande rubriker.

Nytt intyg för patienter som arbetar i Sverige

Från 1 februari gäller ett nytt intyg om bosättning i Sverige. Observera att tidigare arbetsgivarintyg inte längre gäller. Du hittar information om aktuellt intyg under sidan "Regler för arbetande eller studerande i Sverige".

Gränsarbetare

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som arbetar i ett land och är bosatt i ett annat land dit arbetaren som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan. En gränsarbetare har rätt till både nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet.

I det fall en gränsarbetare är bosatt inom EU/EES eller Schweiz, och arbetar i Sverige styrker denna person sin rätt till vård här genom att uppvisa Försäkringskassans ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”

Vård för personer inom EU/ESS

Specifika regler

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!