Vård av personer bosatta i speciella länder

Här hittar du speciella regler för personer bosatta i; Andorra, Monaco, Nya Zeeland, San Marino, USA och Vatikanstaten. Du hittar även information om registrering, högkostnadsskydd och hjälpmedel. 

Utländska medborgare

  • Personer som tillfälligt vistas i Sverige (turister)
  • Arbetande eller studerande i Sverige 
  • Diplomater (ambassadpersonal)

En lagändring från och med 1 juli 2009 möjliggör att utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatiskt status kan tilldelas ett personnummer.

  • Vid akut- och planerad vård betalar patienten hela vårdkostnaden enligt gällande utomlänsprislista.

Regler för utlandssvenskar:

För utlandssvensk bosatt och sjukförsäkrad i Andorra, Monaco, Nya Zeeland, San Marino, USA och Vatikanstaten gäller särskilda regler vid planerad vård.

  • Vid akut vård skall patienten betala inomlänsavgift. Försäkringskassan skall inte faktureras.
  • Vid planerad vård skall patienten betala hela vårdkostnaden enligt gällande utomlänsprislista. Försäkringskassan ska inte faktureras.

Mer information om:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!