Speciella regler för personer bosatta i Andorra, Monaco, Nya Zeeland, San Marino, USA och Vatikanstaten

Här hittar du speciella regler för personer bosatta i Andorra, Monaco, Nya Zeeland, San Marino, USA och Vatikanstaten. Du hittar även information om registrering, högkostnadsskydd och hjälpmedel.

Utländska medborgare

  • Personer som tillfälligt vistas i Sverige (turister)
  • Arbetande eller studerande i Sverige 
  • Diplomater (ambassadpersonal)

Sedan 2009 kan utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatiskt status tilldelas ett personnummer.

Akut och planerad vård

Vid akut och planerad vård betalar patienten hela vårdkostnaden enligt gällande utomlänsprislista.

Utlandssvenskar

För utlandssvenska bosatta och sjukförsäkrade i Andorra, Monaco, Nya Zeeland, San Marino, USA och Vatikanstaten gäller särskilda regler vid planerad vård.

Akut vård

Vid akut vård ska patienten betala inomlänsavgift. Försäkringskassan ska inte faktureras.

Planerad vård

Vid planerad vård ska patienten betala hela vårdkostnaden enligt gällande utomlänsprislista. Försäkringskassan ska inte faktureras.

Mer information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.