Vård av personer bosatta i Storbritannien och Nordirland

Beroende på syftet med vistelsen i Sverige varierar reglerna. Reglerna omfattar även utlandssvenskar.

Brittiska medborgare som bor i Sverige

Brittiska medborgare som bor och är folkbokförda i Sverige har rätt till sjukvård och tandvård i Sverige på samma villkor som andra personer som är folkbokförda i Sverige.

Brittiska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Personer som är försäkrade i Storbritannien och Nordirland och som vistas tillfälligt i Sverige kan söka nödvändig vård mot uppvisande av något av de europeiska sjukförsäkringskorten som är utställda av Storbritannien eller ett provisoriskt intyg om innehav av sådant kort (likadant intyg som idag).

De kan dessutom få planerad vård mot uppvisande av intyg S2 och europeiskt sjukförsäkringskort enligt ovan.

Patienterna betalar samma vårdavgift som bosatta inom vårdregionen och regionen fakturerar Försäkringskassan för övriga kostnader på samma sätt som vid vård enligt EU-förordning 883/2004.

Förutom europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) eller provisoriskt intyg, kan en person som är försäkrad i Storbritannien även uppvisa något av de särskilda sjukförsäkringskort som brittiska myndigheter nu utfärdar. Detta med anledning av bestämmelserna i utträdesavtalet samt handels- och samarbetsavtalet.

Giltiga intyg

Europeiska sjukförsäkringskort EHIC/UK EHIC/GHIC eller ett provisoriskt intyg.

Följande kort förblir giltiga under en övergångsperiod:

  • Europeiska sjukförsäkringskort som är utfärdade av Storbritannien eller EU/EES-land
  • Intyg S1om bosättning i annat land
  • Intyg S2 om förhandstillstånd för planerad vård.

Dessa kort kan användas tills giltighetstiden gått ut eller dokumenten återkallas. Övergångsperioden är ännu inte bestämd.

Det Förenade kungariket utfärdar dessutom ett helt nytt ”UK Global Health Insurance Card” (GHIC). Kortet fyller samma funktion som ett europeiskt sjukförsäkringskort..

När nödvändigt intyg saknas

Patienten eller vårdgivaren kan kontakta NHS Business Services Authority (NHSBSA) för att begära ett provisoriskt intyg i det fall patienten inte kan visa upp något giltigt intyg (EHIC/UK EHIC/GHIC/ provisoriskt intyg) men ändå anser sig vara omfattad av bestämmelserna i utträdes-avtalet eller handels- och samarbetsavtalet.

Patienten betalat hela vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan när patienten inte berättigad till detta intyget.

Bilder på giltiga intyg

Bild på sjukförsäkringskortet (UK EHIC) som gäller i alla EU/EES-länder och Schweiz. Kortet gäller även i bosättningslandet men en person med ett brittiskt S1-formulär för bosättning i Sverige har rätt till vård här på mer förmånliga villkor genom sin folkbokföring.

Sjukförsäkringskort (UK EHIC). Hälften av kortet är mörkblått och hälften är ljusblått. Kortet har en symbol för UK och innehåller personens namn, födelsedatum och identifieringsnummer (motsvarande personnummer).

Bild på UK EHIC-kort som enbart gäller i det land som innehavaren vistas i vid årsskiftet 2020//21:

Sjukförsäkringskort (UK EHIC). Hälften av kortet är mörkblått och hälften är ljusblått. Kortet har en symbol för UK och innehåller personens namn, födelsedatum och identifieringsnummer (motsvarande personnummer).

Observera! För bruk i Sverige behöver landskoden vara SE (istället för FR). Brittiska EU-kort med en annan landskod, till exempel FR, DE, DK, NO, FI med mera, ger inte rätt till vård i Sverige.

UK Global Health Insurance Card (UK GHIC):

Bakgrunden på kortet är den brittiska flaggan. Kortet har en symbol för UK och innehåller personens namn, födelsedatum och identifieringsnummer (motsvarande personnummer).

För personer bosatta i Nordirland finns en variant (UK GHIC NI) utan flagga i bakgrunden (bosatta i Nordirland kan välja om de vill ha UK GHIC med flagga eller UK GHIC NI utan flagga):

Hälften av kortet är mörkblått och hälften är ljusblått. Kortet saknar symbolen för UK. Det innehåller personens namn, födelsedatum och identifieringsnummer (motsvarande personnummer).

Utlandssvenskar som bor i Storbritannien och Nordirland

Flertalet utlandssvenskar som bor i Storbritannien och Nordirland omfattas av antingen utträdesavtalets eller handels- och samarbetsavtalets regler beträffande rätt till vård om personen kan visa upp något av följande:

  • Europeiskt sjukförsäkrings-kort (EHIC)
  • Det nya särskilda europeiska sjukförsäkringskort (UK EHIC och GHIC)
  • Provisoriskt intyg om EHIC

Utlandssvenskar som bor i Storbritannien och Nordirland och som har ett svenskt S1-intyg registrerat kan få vård om personen visar upp Försäkringskassans intyg FK5163.

Försäkringskassan har tagit fram ett nytt intyg "Intyg om bosättning enligt handels- och samarbetsavtalet" som motsvarar "Intyg om bosättning enligt förordning 883/2004". Detta intyg kan bland annat personer som studerar i Storbritannien och Nordirland men som utifrån handels- och samarbetsavtalets regler anses vara bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda här kan få. Regionen ska ge vård åt intygsinnehavaren och intyget kan användas av regionen för att begära ersättning från Försäkringskassan.

Mer information finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) samt Försäkringskassans webbplatser.

Efter övergångsperioden kunde brittiska medborgare och deras familjemedlemmar få behålla rätten att bo i Sverige om de bodde här före 31 december 2020. Detta enligt Migrationsverket. Brittiska medborgare som inte har svenskt medborgarskap kunde ansöka om uppehållsstatus för att behålla sin rätt att bo och verka i Sverige hos Migrationsverket.

Nytt intyg för patienter som arbetar i Sverige

Från februari gäller ett nytt intyg om bosättning i Sverige. Observera att tidigare arbetsgivarintyg inte längre gäller. Du hittar information om aktuellt intyg under sidan "Regler för arbetande eller studerande i Sverige".

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.