Vård av personer bosatta i Norden

Här hittar du information om vad som gäller både för personer som är bosatta i Norden och utlandssvenskar som är bosatta i Norden. Du hittar även viktiga dokument för bland annat registrering, högkostnadsskydd och hjälpmedel.

Nödvändig vård

Patienter som bor och är försäkrade i Finland, Danmark, Norge och Island eller som är utlandssvensk och bor i dessa länder behöver inte visa upp EU-kort vid nödvändig vård. Patienten behöver dock visa upp giltig ID-handling och uppge fullständig adress i hemlandet för att få subventionerad nödvändig vård.

Försäkringskassan accepterar pass, nationellt ID-kort, nordiskt ID-kort nordiskt körkort eller nationellt ID-kort som ID-handling. Observera att Försäkringskassan inte accepterar Sundhedskort som identitetshandling längre. 

Skicka kopia på giltig ID-handling till GSF. Motsvarande gäller för Grönland, Färöarna och Åland. Saknas de handlingar som accepteras betalar patienten hela kostnaden enligt utomlänsprislista.

Planerad vård

Om syftet med resan är att söka planerad vård i Sverige betalar patienten inomlänsavgift då intyg S2 kan uppvisas. Saknas intyg betalar patienten hela vårdkostnaden enligt utomlänsprislista.

Från och med 2009 är det möjligt för utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatisk status att tilldelas personnummer. Se mer information i dokumentet Registrering.

Registrering (pdf)

Gränsarbetare

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som arbetar i ett land och är bosatt i ett annat land dit arbetaren som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan. En gränsarbetare har rätt till både nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet.

Nödvändig vård för gränsarbetare

Om en gränsarbetare är bosatt i någon av de övriga nordiska länderna och arbetar i Sverige behöver denna person inte styrka sin rätt till nödvändig vård här genom att uppvisa ett intyg. I dessa fall lämnar regionen i stället uppgifter om patientens namn, bostadsadress, kopia av patients giltiga ID-handling och en specificerad vårdräkning till Försäkringskassan.

Planerad vård för gränsarbetare

Om en gränsarbetare är bosatt i någon av de övriga nordiska länderna och arbetar i Sverige kan denna person styrka sin rätt till planerad vård genom att uppvisa Försäkringskassans ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.

Mer information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.