Vård av personer bosatta i Norden

Följande regler gäller både för personer bosatta i Norden och utlandssvenskar bosatta i Norden. Här hittar du även viktiga dokument för bland annat registrering, högkostnadsskydd och hjälpmedel.

EU/EES-avtal medger att patient bosatt och försäkrad i Finland, Danmark, Norge och Island eller utlandssvensk bosatt i dessa länder inte  behöver uppvisa EU-kort vid nödvändig vård. Det räcker med patientens fullständiga adress i hemlandet tillsammans med försäkringskort/ID-handling. Finns detta betalar patienten inomlänsavgift.

Kopia på giltig ID-handling skickas till GSF. Motsvarande gäller för Grönland, Färöarna och Åland. Saknas ovan nämnda handlingar betalar patienten hela kostnaden enligt utomlänsprislista.

Om syftet med resan är att söka planerad vård betalar patienten inomlänsavgift då intyg S2 kan uppvisas. Saknas intyg betalar patienten hela kostnaden enligt utomlänsprislista.

Från och med 1 juli 2009 möjliggör att utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatisk status kan tilldelas personnummer. Se mer information i dokumentet "Registrering" nedan.

Gränsarbetare

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som arbetar i ett land och är bosatt i ett annat land dit arbetaren som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan. En gränsarbetare har rätt till både nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet.

Nödvändig vård

Om en gränsarbetare är bosatt i någon av de övriga nordiska länderna och arbetar i Sverige behöver denna person inte styrka sin rätt till nödvändig vård här genom att uppvisa ett intyg. I dessa fall lämnar regionen till Försäkringskassan i stället uppgifter om patientens namn, bostadsadress, kopia av patients giltiga ID-handling och en specificerad vårdräkning.

Planerad vård

Om en gränsarbetare är bosatt i någon av de övriga nordiska länderna och arbetar i Sverige kan denna person styrka sin rätt till både nödvändig vård och planerad vård här genom att uppvisa Försäkringskassans ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.

Mer information

Definition - nödvändig vård (pdf)
Registrering (pdf)
Högkostnadsskydd (pdf)
Hjälpmedel (pdf)
Mödrahälsovård (BMM) och förlossningsvård (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!