Samverkan kommuner och myndigheter

Här finns information om samverkan kommuner och myndigheter, bland annat för skola och arbetsförmedling.

Kommun och skola

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ansvaret för att personer som kommer till Sverige ska få arbeta eller påbörja studier så snabbt som möjligt.

Etableringsreformen omfattar de första 24 månaderna efter det att man fått uppehållstillstånd. På Arbetsförmedlingen arbetar särskilda etableringshandläggare med att upprätta etableringsplan för målgruppen, och samverkan sker med en rad olika myndigheter och kommuner.

Migrationsverket

Socialstyrelsen

Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar (socialstyrelsen.se)

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ger stöd till regioner och kommuner när det gäller till exempel smittrisker, hälsoundersökningar och vaccinationsrekommendationer.

På Folkhälsomyndighetens samlingssida för människor på flykt finns vägledning riktad till hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta deras bedömning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.