Lag om mottagande av asylsökande med flera (LMA)

Den som söker asyl i Sverige får så snart som möjligt efter ansökningstillfället ett så kallat LMA-kort.

LMA-kortet visar att personen omfattas av Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. LMA-kortet innehåller personuppgifter och foto på den sökande. På kortet framgår också personens dossiernummer (ärendenummer) hos Migrationsverket.

I kontakt med hälso-och sjukvården fungerar LMA-kortet som grund för att en person har rätt till vård som asylsökande.

Om en person inte har fått sitt LMA-kort utfärdat ännu, går det bra att istället visa ett kvitto från Migrationsverket på mottagen ansökan om asyl.

Digitalt LMA-kort

Migrationsverket har infört nya LMA-kort. Korten uppdateras digitalt och ger alltid aktuell information om giltighetstid. De gamla korten kommer succesivt att fasas ut.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.