Kognition och migration

Enheten för Kognition och migration är en strategisk enhet som arbetar för att demensvårdens samtliga delar; utredning, diagnos, behandling samt omvårdnad och stöd ska vara jämlik och säker för alla, med fokus på utrikes födda.

Kognition och migration arbetar med implementering av arbetsmetoder, kunskapsspridning och samverkan för en jämlik och säker demensvård. Enheten bevakar, sammanställer och sprider kunskap om demensvården utifrån ett migrationsperspektiv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.