Kognition och migration

Kognition och migration är en strategisk enhet inom verksamhetsområde neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik. Enhetens uppdrag är att arbeta för vård och omsorg på lika villkor för alla personer med kognitiv svikt och konstaterad demenssjukdom, med fokus på utrikes födda.

Olika villkor avspeglas i bland annat att:

  • Personer födda utanför Europa diagnostiseras med demenssjukdom i yngre ålder än personer födda i Europa.
  • Utrikes födda diagnostiseras oftare med demensdiagnos utan närmre specifikation än inrikes födda.
  • Utrikes födda ordineras symtomlindrande läkemedel i lägre utsträckning än inrikes födda.

Enheten verkar för att öka möjligheterna till mer personcentrerade arbetssätt, vilka kan leda till att vård och omsorg genomförs på mer jämlika villkor, samt till ökad patientsäkerhet. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.