Kognition och migration

Arbetar för en jämlik och säker demensvård för alla, oavsett bakgrund.

Kognition och migrations övergripande mål är att skapa förutsättningar för att demensvårdens samtliga delar, utredning, diagnos, behandling samt omvårdnad och stöd, ska vara jämlik och säker för alla, oavsett bakgrund. Mer information om arbete och prioriterade områden hittar du i handlingsplanen för 2021.

Utbildad minnestolk

När vårdpersonal och patient inte talar samma språk ska tolk tillkallas för att underlätta kommunikationen. Detta är särskilt viktigt vid kognitiv utredning som förutsätter fungerande samspel mellan vårdpersonal och patient. I syfte att stärka den kognitiva utredningen som sker genom tolk har Migrationsskolan utbildat tolkar om de vanligaste kognitiva sjukdomarna och den kognitiva utredningen.  

 • För närvarande finns drygt 60 utbildade minnestolkar på 15 olika språk. Du som ska göra en kognitiv utredning där tolk medverkar kan boka utbildad minnestolk. Utbildad minnestolk finns i följande språk: 

  • Albanska
  • Arabiska
  • BKS
  • Dari
  • Finska
  • Kantonesiska
  • Mandarin
  • Pashto
  • Persiska
  • Polska
  • Ryska 
  • Somaliska
  • Spanska
  • Turkiska
  • Vietnamesiska

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.