Information till dig och dina närstående om MRSA

MRSA - Information till patienter och närstående

I foldern "Information till dig och dina närstående om MRSA" hittar du svar på frågor som brukar uppkomma i samband med MRSA. 

Du kan antingen läsa foldern via datorn, välj då läsversionen, eller skriva ut den, välj då utskriftsversionen. 

Information till dig och dina närstående om MRSA - läsversion

Information till dig och dina närstående om MRSA - utskriftsversion

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.