Information till dig och dina närstående om MRSA

MRSA - Information till patienter och närstående

I foldern "Information till dig och dina närstående om MRSA" hittar du svar på frågor som brukar uppkomma i samband med MRSA. 

Du kan antingen läsa foldern via datorn, välj då läsversionen, eller skriva ut den, välj då utskriftsversionen. 

Information till dig och dina närstående om MRSA - läsversion

Information till dig och dina närstående om MRSA - utskriftsversion

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter