Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Broschyr om barn och ungdomars rättigheter när de är inlagda på sjukhus.

Dokument

  • Barn och ungdomars rätt på sjukhus

    ( .pdf, 180 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter