Kommunportalen (KVG)

Här hittar du information om hur du som kommunal vårdgivare (KVG) beställer produkter från Kommunkatalogen. Du hittar även regler för kostnadsansvar, hur du reklamerar och vart du vänder dig med frågor.

Beställningsrutiner och sortiment

 • Löpande produktinformation

  Produktändring – Pütterbinde -> Comprilan S

  2019-01-18
  Nr 305, 306, 2744 – kortsträcks kompressionsbinda byter från Pütterbinde till Comprilan S. Beställ på samma art nr.


  Leveransförsening/-förändring – Allevyn Gentle

  2019-01-18
  Allevyn Gentle och Allevyn Gentle Border i några storlekar ersätts tillfälligt av Mepilex och Mepilex Border på grund av leveransproblem. Allevyn Gentle kommer att få annan ytbeläggning som består av silikon istället för Soft-Gel. Förändringen genomförs successivt från februari och förpackningen blir då märkt med ”NEW”. Beställ på samma art nr.


  Leveransförsening – Allevyn Adhesive

  2019-01-18
  Nr 16755 – Skumförband Allevyn Adhesive 22,5x22,5 cm är leveransförsenat till vecka 6. Förslag på ersättningsprodukt är nr 18608, Tegaderm Foam Adhesive 19x22,2 cm


  Nytt avtal för produkter för sårbehandling

  2019-01-18
  Ett nytt avtal för förband och andra produkter för sårbehandling börjar gälla den 1 februari. Kortfattat om förändringarna:

  • Salvkompress: Jelonet ersätter Lomatuell (nya nummer)
  • Silikonkompress: Sipro ersätter Spycra
  • Sårgel: Purilon ersätter IntraSite Gel
  • Superabs.förband: DryMax ersätter Sorbion
  • Sårfilm på rulle: Opsite Flexifix ersätter Hydrofilm
  • Suturtejp, vit: Suturtejp Mediplast ersätter Steristrip R
  • Häfta silikon: Xericut ersätter Mepitac (nya nummer)
  • Foliekompress: ViTri Sårdyna esätter Solvaline N (nya nummer)

  Uppdaterad produktkatalog kommer inom kort.


  Sortimentsförändring – ENFit-adapter utgår

  2018-11-26
  Nr 25183 – Den vita adaptern för att koppla sondmatningsaggregat och/eller enteral spruta (ENFit) till v-sond eller gastrostomitub med konisk koppling ersätts av den lila med samma funktion. Beställ nr 26780 istället.


  Leveransförsening – skumförband Allevyn Gentle 10x10 cm

  2018-11-20
  Nr 23756 – förbandet levereras tidigast vecka 49. Under tiden hänvisas till nr 16207 Cutimed Siltec Plus.


  Leveransförsening – Sorbact kompress

  2018-11-13
  Nr 7869 och 8218 – leverantören har problem med steriliseringen och kan inte leverera förrän i december.

  Varje kund får beställa lämplig ersättare utifrån förutsättningar:

  • För måttligt vätskande sår: Sorbact abs.förband 7x9 (nr 18561) eller 10x10 (nr 18562), alt. Sorbact Foam 10x10 cm (24103)
  • För sparsamt vätskande sår: Sorbact gelkompress 7,5x7,5 cm (nr 27175)
  • För hudveck: Sorbact tamponad 5x200 (nr 7640) eller 10x200 cm (nr 19260)

  Utökat förbandssortiment – Aquacel Extra

  2018-10-26 Produktrådet har beslutat att ta in Aquacel Extra på avtal igen, då det visat sig att Exufiber inte har tillräckligt bra sammanhållande egenskaper. Aquacel Extra kan beställas på nr 27123-27125. Exufiber finns kvar och bör användas i första hand.


  Leveransförsening – DuoDerm Mini

  2018-10-11
  Nr 12860 – Förbandet DuoDerm Mini kan inte levereras förrän i slutet av november. Föreslagen ersättningsprodukt är nr 7950, Hydrocoll 5x5 cm.


  Produktförändring – gastrostomitub

  2018-08-20
  Nr 19689 – MicBolus 12 Fr byter till ENFit-koppling. Under hösten kommer även de andra storlekarna av gastrostomituber att få ENFit-fattning.

  Förändringen innebär att sondmatningsaggregat passar utan adapter och att endast sprutor med ENFit-spets kan användas. Sprutorna finns i sex olika storlekar, 1-60 ml, se sid 13 i kommunkatalogen

   

 • Kontakt vid beställningar och frågor

  Har du frågor om beställningar mejla din fråga och ange:

  • datum när beställningen faxades,
  • patientens namn och
  • ordinerande enhet.

  E-post: Contact  (vi kan endast besvara frågor via mejl)

  Fax: 040-675 30 91  (beställning ska göras via fax - inte mejl)

 • Beställning och produktkatalog

  Så beställer du

  Du använder följande ifyllnadsbara formulär när du ska beställa produkter från Kommunkatalogen.

  Beställning av artiklar för kommunkund (xlsx)

  Produktkatalog

  Kommunkatalogen

 • Regler och riktlinjer

  Kostnadsansvar

  När en avdelning, mottagning eller vårdcentral ordinerar fortsatt behandling i hemmet till en patient som har kommunal hemsjukvård, har den ordinerande enheten kostnadsansvar för en del produkter som patienten behöver. Detta enligt en överenskommelse mellan Skånes kommuner och Region Skåne. Läs mer om vad som gäller i Kommunkatalogens inledning.

  Kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar (pdf)

  Vem får beställa av Kommunkatalogens sortiment?

  Ordinerad produkt som är upphandlad och ingår i katalogens sortiment beställs från OneMed via ett beställningsformulär

  Beställningen görs av kommunen men bekostas av ordinerande enheten.

  Ordinerad produkt som inte är upphandlad och/eller inte ingår i katalogens sortiment tillhandahålls av den ordinerande enheten, som även står för dess kostnad. 

  Checklista - spolning och insättning av KAD

  Checklista för förbrukningsmaterial vid spolning och insättning av KAD (pdf)

 • Frågor och svar

  Här kan du löpande ta del av frågor och svar gällande rutiner kring KVG-produkter.

  Kommun - Vårdcentral

  Fråga: En sjuksköterska i kommunen kontaktar en läkare på vårdcentralen för att få hjälp med ordination på lämplig behandling. Vårdcentralen anser att kommunens sjuksköterska bättre kan bedöma lämplig behandling än vad läkaren kan göra.

  Svar: Om en sjuksköterska i kommunen kontaktar en läkare för att rådfråga om exempelvis en omläggning för en specifik patient har läkaren ansvar för att göra en medicinsk bedömning och tar därmed över ansvaret för ordinationen och uppföljningen.


  Vårdcentral - specialistmottagning

  Fråga: Hur hanterar vi en remiss från en specialistmottagning till vårdcentral, exempelvis ordination av material till gastrostomi?

  Svar: Det går inte att enbart remittera över ordinations- eller kostnadsansvaret för förbrukningsartiklar eller hjälpmedel.  

  Detta följer alltid behandlings- och uppföljningsansvaret för åkomman som genererar behovet av dessa artiklar. Om man exempelvis skriver ”Sondnäring och matschema planeras i samråd mellan läkare och dietist på Barnungdomshabiliteringen för barnen med speciella nutritionsproblem”, är ordinations- och kostnadsansvaret kvar på barnhab/barnkliniken.


  Kommun - Sjukhus

  Fråga: Vi tog hem en patient från sjukhuset i fredags och fick order om att inte beställa varor från Mediq. Patienten hade fått utskrivet produkterna på hjälpmedelskort.

  Svar: Endast artiklar som inte tillhandahålls av Mediq får förskrivas på hjälpmedelskort och hämtas på Apoteket. Detta innebär en kostnad för patienten upp till högkostnadsbelopp samt att förskrivande klinik där med inte får någon kostnad för dessa produkter.


  Kommun – Mediq – Koncerninköp

  Fråga: Vi beställde en matningsslang. Efter några veckor fick vi en annan produkt som vi inte har någon användning för. Vi fick inte returnera produkten till Mediq på grund av att den är steril. Det visade sig senare att KVG-katalogen hade identiska beställningsnummer på två artiklar. Det har gått 2,5 månader och vi har fortfarande inte fått den matningsslangen som vi beställde.

  Svar: Om en levererad produkt har samma artikelnummer som en tidigare produkt beror detta på att den blivit ersatt av den senare. Anledningen till att produkten ersatts kan vara att ett nytt avtal har börjat gälla där en ny produkt har blivit upphandlad. Produkter som tilldelas samma artikelnummer ses som likvärdiga varandra.

 • Reklamation

  Fyll i formuläret Rapport om produktfel vid felaktig produkt upphandlad av Koncerninköp.

  Formulär - rapport om produktfel (ifyllnadsbar pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter