Kommunportalen (KVG)

Här hittar du information om hur du som kommunal vårdgivare (KVG) beställer produkter från Kommunkatalogen. Du hittar även regler för kostnadsansvar, hur du reklamerar och vart du vänder dig med frågor.

Beställningsrutiner och sortiment

 • Digitala halvdagsutbildningar för dig som arbetar med sårbehandling

  Anmäl dig till någon av 2023 års föreläsningar.

  Så anmäler du dig

 • Så beställer du

  Ladda ner beställningsblanketten och fyll i alla fält på blanketten samt minst en artikel. Se även ”Exempel på hur du fyller i beställningsblanketten”.

  Skicka in beställningsblanketten via fax 046-275 25 01.

  Produktkatalog

 • Har du frågor om beställningar mejla din fråga och ange:

  • datum när beställningen faxades,
  • patientens namn och
  • ordinerande enhet.

  E-post: kvg@skane.se  (vi kan endast besvara frågor via mejl).

  Fax: 046-275 25 01.

 • Kostnadsansvar

  När en avdelning, mottagning eller vårdcentral ordinerar fortsatt behandling i hemmet till en patient som har kommunal hemsjukvård, har den ordinerande enheten kostnadsansvar för en del produkter som patienten behöver. Detta enligt en överenskommelse mellan Skånes kommuner och Region Skåne. Läs mer om vad som gäller i Kommunkatalogens inledning.

  Vem får beställa av Kommunkatalogens sortiment?

  Ordinerad produkt som är upphandlad och ingår i katalogens sortiment beställs från OneMed via ett beställningsformulär

  Beställningen görs av kommunen men bekostas av ordinerande enheten.

  Ordinerad produkt som inte är upphandlad och/eller inte ingår i katalogens sortiment tillhandahålls av den ordinerande enheten, som även står för dess kostnad. 

  Checklista - spolning och insättning av KAD

 • Här kan du löpande ta del av frågor och svar gällande rutiner kring KVG-produkter.

  Kommun - Vårdcentral

  Fråga: En sjuksköterska i kommunen kontaktar en läkare på vårdcentralen för att få hjälp med ordination på lämplig behandling. Vårdcentralen anser att kommunens sjuksköterska bättre kan bedöma lämplig behandling än vad läkaren kan göra.

  Svar: Om en sjuksköterska i kommunen kontaktar en läkare för att rådfråga om exempelvis en omläggning för en specifik patient har läkaren ansvar för att göra en medicinsk bedömning och tar därmed över ansvaret för ordinationen och uppföljningen.


  Vårdcentral - specialistmottagning

  Fråga: Hur hanterar vi en remiss från en specialistmottagning till vårdcentral, exempelvis ordination av material till gastrostomi?

  Svar: Det går inte att enbart remittera över ordinations- eller kostnadsansvaret för förbrukningsartiklar eller hjälpmedel.  

  Detta följer alltid behandlings- och uppföljningsansvaret för åkomman som genererar behovet av dessa artiklar. Om man exempelvis skriver ”Sondnäring och matschema planeras i samråd mellan läkare och dietist på Barnungdomshabiliteringen för barnen med speciella nutritionsproblem”, är ordinations- och kostnadsansvaret kvar på barnhab/barnkliniken.

 • Fyll i blanketten Rapport om produktfel vid felaktig produkt upphandlad av Koncernstab inköp och ekonomistyrning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.