Beställ transport

För att beställa transport av exempelvis blodprover och patienter, kontakta en av Regionservice beställningscentraler. 

Kontakt beställningscentraler

 • Blod- och provtransporter (akut/extra transport)

  Vid samtliga transporter ska riktlinjer från Laboratoriemedicin följas.

  Mellan sjukhusområden eller från primärvård till sjukhusområde

  Prover hämtas normalt enligt ordinarie tidsschema på överenskomna uppsamlingsställen.

  Beställning av extra transport utanför ordinarie schema (ej akuta blod- och provtransporter)

  Vardagar 06:30 - 17:00
  Kontakta Skånetransport, telefon 046-17 47 60

  Övriga tider
  Kontakta Taxi 040-70 000
  (Avtalet gäller endast för Region Skånes verksamheter. För privata vårdgivare gäller egna rutiner.)

  Beställning av akut transport

  Kontakta Taxi 040-70 000
  (Avtalet gäller endast för Region Skånes verksamheter. För privata vårdgivare gäller egna rutiner)

  Vid beställning av transport med taxi:

  Inställelsetid
  För transporter som inte är akuta: högst 30 – 45 minuter.
  Akuta transporter (Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad): högst 15 minuter.

  Vid beställning anges följande uppgifter

  1. Fullständig upphämtningsadress
  2. Namn och telefonnummer till kontaktperson på upphämtningsplatsen
  3. RSid och namn på beställare
  4. Förvaltningens kundnummer och RSid på fakturamottagare
  5. Fullständig adress och telefonnummer till avlämningsplatsen

  Inom sjukhusområdet

  Prover hämtas normalt enligt ordinarie tidsschema och rutiner.

  Beställning av akut transport

  Akut transport beställs när provet behöver analyseras inom 15-45 minuter eller när du har behov av brådskande blodleverans.

  Vid beställning anges följande uppgifter

  1. Från vilken avdelning och till vilket laboratorium transporten gäller.
  2. När prov/blod senast behöver vara levererat.

  Kontakt interntransport

  Ort

  Telefon

  Öppettider

  Helsingborg

  042-406 12 50

  Dygnet runt

  Hässleholm

  044-309 43 35

  Måndag-fredag
    07:30 – 16:30

  Kristianstad

  044-309 15 80

  044-309 24 79

  07:00 - 16:00

  Övriga tider

  Lund

  046-275 29 00

  Dygnet runt

  Malmö

  046-275 29 00

  Dygnet runt

  Ängelholm

  0431-817 00

  07:00 - 15:30

 • Förrådsleveranser

  Kontakt

  Ort

  Telefon

  Öppettider

  Mellan orter

  046-17 47 60

  06:30 - 17:00

  Helsingborg

  042-406 12 59

  07:00 - 16:00

  Hässleholm

   0451-29 62 58

  07:00 - 16:00

  Kristianstad

  044-309 15 80 

  07:00 - 17:30
  alla dagar

  Landskrona

  070-339 43 92

  07:00 - 15:45

  Lund

  046-17 14 79

  07:00 - 16:00
  vardagar

  Malmö

  040-33 39 50

  040-33 11 93

  07:00 - 16:00

  07:00 - 16:00

  Trelleborg

  0410-554 74

  07:00 - 16:00

  Ystad

  0411-99 56 26

  07:00 - 15:45
  vardagar

  Ängelholm

  0431-817 00

  07:00 - 15:30

 • Läkemedelsleveranser

  Kontakt

  Ort

  Telefon

  Öppettider

  Mellan orter

  046-17 47 60 
  (040-62) 39 000, Kundcenter

  06.30 - 17.00
  17.00 - 06.30

  Helsingborg

   042-406 14 34  07:00 - 16:00

  Hässleholm

   0451-29 62 58

  07:00 - 16:00

  Kristianstad

  044-309 15 80 

  07:00 - 17:30
  alla dagar

  Landskrona

  0418-45 41 22

  12:00 - 16:00

  Lund

  046-17 14 79

  07:00 - 16:00
  vardagar

  Malmö

  040-33 39 50

  07:00 - 16:00

  Trelleborg

  0410-554 74

  07:00 - 16:00

  Ystad

  0411-99 56 26

  07:00 - 15:45
  vardagar

  Ängelholm

  0431-817 00

  07:00 - 15:30

 • Patienttransporter

  Patienttransporter utförs dygnet runt och omfattar ledsagning av gående patient samt transport av patient i säng, rullstol eller på bår mellan vårdavdelning och röntgen, laboratorium eller mottagning. 

  Fyll i transportdokument

  Vid alla patienttransporter inom ett sjukhusområde ska ett transportdokument fyllas i och medfölja patienten under transporten.

  Uppge följande vid beställning 

  • Patientens namn
  • Rumsnummer och sängplats där patienten ligger
  • Eventuell smitta och hur transportören ska skydda sig
  • Om patient har syrgas och i så fall hur mycket
  • Till vilket ställe/undersökning som patienten ska transporteras
  • Hur ska patienten transporteras (gående, rullstol, säng eller annat färdsätt.) 

  Övriga rutiner som gäller vid beställning av interna patienttransporter ser du i dokumentet Instruktion för sjukhusinterna patienttransporter som utförs av Regionservice (Pdf, öppnas i nytt fönster)

  Hämtning av avliden patient

  För att beställa hämtning av avliden patient, se sidan Dödsfallshantering 

  Kontakt

  Ort

  Telefon

  Öppettider

  Helsingborg

  042-406 12 50

  Dygnet runt

  Kristianstad

  044-309 15 80

  044-309 24 79

  07:00 - 20:00

  20:00 - 07:00

  Lund

  046-275 29 00

  Dygnet runt

  Malmö

  046-275 29 00

  Dygnet runt

  Ängelholm

  0431-817 00

  07:00 - 15:30

 • Tvättleveranser

  Kontakt

  Ort

  Telefon

  Öppettider

  Mellan orter

  046-17 47 60

  06:30 - 17:00

  Helsingborg

  042-426 14 35

  06:30 - 15:30

  Hässleholm

   0451-29 60 14

  07:30 - 12:30 
  måndag-torsdag

  Kristianstad

  044-309 15 80 

  07:00 - 17:30
  alla dagar

  Landskrona

  0418-45 42 02

  070-339 43 92

  07:30 - 16:15

  07:00 - 15:45

  Lund

  046-17 14 79

  07:00 - 16:00
  vardagar

  Malmö

  040-33 39 50

  040-33 11 93

  07:00 - 16:00

  07:00 - 16:00

  Trelleborg

  0410-554 74

  07:00 - 16:00

  Ystad

  0411-99 56 26

  07:00 - 15:45
  vardagar

  Ängelholm

  0431-817 00

  07:00 - 15:30

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter