Beställ transport

För att beställa transport av exempelvis blodprover eller patienter, kontakta en av Regionservice beställningscentraler. 

Kontakt beställningscentraler

 • Vid samtliga transporter ska riktlinjer från Laboratoriemedicin följas.

  Mellan sjukhusområden eller från primärvård till sjukhusområde

  Prover hämtas normalt enligt ordinarie tidsschema på överenskomna uppsamlingsställen.

  Beställning av extra transport utanför ordinarie schema (ej akuta blod- och provtransporter)

  • Vardagar klockan 06:30 - 17:00 - kontakta Transportcentralen Åkeri, telefonnummer 046-17 47 60. 
  • Övriga tider - kontakta taxi, telefonnummer 040-6910010.

  Avtalet gäller endast för Region Skånes verksamheter. För privata vårdgivare gäller egna rutiner.

  Beställning av akut transport

  Kontakta Taxi, telefonnummer 040-6910010 eller via e-postadressen: akutabud@vellingetaxi.se.

  Avtalet gäller endast för Region Skånes verksamheter. För privata vårdgivare gäller egna rutiner.

  Vid beställning av transport med taxi

  Inställelsetid:

  • 15 minuter inom Region Skånes sjukhusorter Helsingborg, Lund och Malmö.
  • 30 minuter inom Region Skånes sjukhusorter Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ystad och Ängelholm.
  • Senast efter 45 minuter för övriga orter inom Skåne län

  Vid beställning anges följande uppgifter:

  1. Uppge att det är akutbud
  2. Fullständig upphämtningsadress
  3. Namn och telefonnummer till kontaktperson på upphämtningsplatsen
  4. RSid och namn på beställare
  5. Förvaltningens kundnummer och RSid på fakturamottagare
  6. Fullständig adress och telefonnummer till avlämningsplatsen

  Inom sjukhusområdet

  Prover hämtas normalt enligt ordinarie tidsschema och rutiner.

  Beställning av akut transport

  Akut transport beställs när provet behöver analyseras inom 15-45 minuter eller när du har behov av brådskande blodleverans.

  Vid beställning anges följande uppgifter:

  1. Från vilken avdelning och till vilket laboratorium transporten gäller.
  2. När prov/blod senast behöver vara levererat.

  Kontakt interntransport

  • Helsingborg
   Nås på telefonnummer 042-406 12 50 dygnet runt. 
  • Hässleholm
   Nås på telefonnummer 044-309 43 35 vardagar mellan klockan 7.30 - 16.30. 
  • Kristianstad
   Nås på telefonnummer 044-309 15 80 mellan klockan 7.00 - 16.00, övriga tider på telefonnummer 044-309 24 79.
  • Lund
   Nås på telefonnummer 046-275 29 00 dygnet runt. 
  • Malmö
   Nås på telefonnummer 046-275 29 00 dygnet runt. 
  • Ängelholm
   Nås på telefonnummer 0431-817 00 klockan 7.00 - 15.30. 
 • Kontakt

  Mellan orter

  Nås på telefonnummer 046-17 47 60 mellan klockan 06.30 - 17.00. 

  Helsingborg

  Nås på telefonnummer 042-406 12 59 mellan klockan 07.00 - 16.00. 

  Hässleholm

  Nås på telefonnummer 0451-29 62 58 mellan klockan 07.00 - 16.00. 

  Kristianstad

  Nås på telefonnummer 044-309 15 84 mellan klockan 07.00 - 17.30 alla dagar. 

  Landskrona

  Nås på telefonnummer 070-339 43 92 mellan klockan 07.00 - 15.45. 

  Lund

  Nås på telefonnummer 046-17 38 78 mellan klockan 07.00 - 16.00 på vardagar. 

  Malmö

  Nås på telefonnummer 040-33 39 50 eller 040-33 11 93 mellan klockan 07.00 - 16.00. 

  Trelleborg

  Nås på telefonnummer 0410-554 74 mellan klockan 07.00 - 16.00. 

  Ystad

  Nås på telefonnummer 0411-99 56 26 mellan klockan 07.00 - 15.45 på vardagar. 

  Ängelholm

  Nås på telefonnummer 0431-817 00 mellan klockan 07.00 - 15.30. 

 • Kontakt

  Mellan orter

  Nås på telefonnummer 046-17 47 60 mellan klockan 6.30 - 17.00. Mellan klockan 17.00 - 06.30 kontakta istället kundcenter på telefonnummer (040-62) 39 000.

  Helsingborg

  Nås på telefonnummer 042-406 14 34 mellan klockan 7.00 - 16.00. 

  Hässleholm

  Nås på telefonnummer 0451-29 62 58 mellan klockan 7.00 - 16.00. 

  Kristianstad

  Nås på telefonnummer 044-309 15 80 mellan klockan 7.00 - 16.00 alla dagar. 

  Landskrona

  Nås på telefonnummer 0418-45 41 22 mellan klockan 12.00 - 16.00. 

  Lund

  Nås på telefonnummer 046-17 38 78 mellan klockan 7.00 - 16.00 på vardagar. 

  Malmö

  Nås på telefonnummer 040-33 39 50 mellan klockan 7.00 - 16.00. 

  Trelleborg

  Nås på telefonnummer 0410-554 74 mellan klockan 7.00 - 16.00. 

  Ystad

  Nås på telefonnummer 0411-99 56 26 mellan klockan 7.00 - 15.45 på vardagar. 

  Ängelholm

  Nås på telefonnummer 0431-817 00 mellan klockan 7.00 - 15.30. 

 • Patienttransporter omfattar ledsagning av gående patient samt transport av patient i säng, rullstol eller på bår mellan vårdavdelning och röntgen, laboratorium eller mottagning. 

  Fyll i transportdokument

  Vid alla patienttransporter inom ett sjukhusområde ska ett transportdokument fyllas i och medfölja patienten under transporten.

  Transportdokument (pdf)

  Uppge följande vid beställning 

  • Patientens namn
  • Rumsnummer och sängplats där patienten ligger
  • Eventuell smitta och hur transportören ska skydda sig
  • Om patient har syrgas och i så fall hur mycket
  • Till vilket ställe/undersökning som patienten ska transporteras
  • Hur ska patienten transporteras (gående, rullstol, säng eller annat färdsätt.) 

  Övriga rutiner som gäller vid beställning av interna patienttransporter ser du i dokumentet "Instruktion för sjukhusinterna patienttransporter som utförs av Regionservice".

  Instruktion för sjukhusinterna patienttransporter som utförs av Regionservice (pdf)

  Kontakt

  Helsingborg

  Nås på telefonnummer 042-406 12 50 dygnet runt. 

  Hässleholm

  Nås på telefonnummer 044-309 43 35 klockan 06.45 -19.45 på vardagar.

  Kristianstad

  Nås på telefonnummer 044-309 15 80 dygnet runt. 

  Lund

  Nås på telefonnummer 046-275 29 00 dygnet runt. 

  Malmö

  Nås på telefonnummer 046-275 29 00 dygnet runt. 

  Ängelholm

  Nås på telefonnummer 0431-817 00 klockan 07.00 - 15.30.

  Hämtning av avliden patient

  För att beställa hämtning av avliden patient, se sidan Dödsfallshantering.

  Dödsfallshantering

 • Kontakt

  Mellan orter

  Nås på telefonnummer 046-17 47 60 klockan 06.30 - 17.00.

  Helsingborg

  Nås på telefonnummer 042-426 14 35 klockan 06.30 - 15.30. 

  Hässleholm

  Nås på telefonnummer 0451-29 60 14 vardagar klockan 07.00 - 16.00. 

  Kristianstad

  Nås på telefonnummer 044-309 15 80 klockan 07.00 - 16.00 alla dagar. 

  Landskrona

  Nås på telefonnummer 0418-45 42 02 klockan 07.00 - 18.00 under vardagar. 

  Lund

  Nås på telefonnummer 046-17 38 78 klockan 07.00 - 16.00 under vardagar. 

  Malmö

  Nås på telefonnummer 040-33 39 50 klockan 07.00- 16.00 under vardagar. 

  Trelleborg

  Nås på telefonnummer 0410-554 74 klockan 07.00- 16.00. 

  Ystad

  Nås på telefonnummer 0411-99 56 26 klockan 07.00- 15.45.

  Ängelholm

  Nås på telefonnummer 0431-817 00 klockan 07.00- 15.30. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.