Egenvård vid diabetes typ 1 för skolpersonal

Den här utbildningen riktar sig till dig som jobbar på förskola och skola och har ansvar för barn och elever med diabetes.

Filmen är gjord av barndiabetesteamet vid Skånes universitetssjukhus. Den är indelad i olika kapitel. Du kan välja att se hela filmen på en gång tillsammans med kollegor, men du kan också välja att bara se enskilda kapitel om det är något du vill höra en gång till.

Utbildningen är i form av en digital föreläsning, och innehåller exempel på vanliga matsituationer, kolhydraträkning och praktiska tips kring hur du kan tänka för att underlätta egenvården i olika situationer.

Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse för vad som händer i kroppen när man har diabetes och ger svar på frågor som:

 • Varför är det inte bra med för högt blodsocker eller för lågt blodsocker, och varför är insulin så viktigt?
 • Hur ska jag göra om barnet har för lågt eller för högt blodsocker?
 • Hur räknar man ut och ger rätt dos insulin?
 • Hur kan elevens prestation påverkas om blodsockret ligger på fel nivå?
 • Hur fungerar olika medicinska hjälpmedel som insulinpenna, blodsockermätare och sensor?

Filmspelaren MediaFlowPro har ingen kapitelindelning i sig själv, men du kan själv gå till det kapitel du vill se genom att se vilken tid in i filmen som kapitlet börjar:

 • 01:33 – Kap 1. Vad är Diabetes? 
 • 22:30 – Kapitel 2. Behandling
 • 37:20 – Kapitel 3. Blodsockermätning och insulinadministrering
 • 45:30 – Kapitel 4. Kolhydrater och kolhydraträkning  
 • 52:42 – Kapitel 5. Uträkning av insulindos  
 • 01:03:21 – Kapitel 6. Fysisk aktivitet