Kunskapscentrum demenssjukdomar

Kunskapscentrum för demenssjukdomar ska bidra till utveckling och kunskapsspridning inom demensvården.

Aktuella kurser och utbildningar hittar du i utbildningskalendern.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter