Kunskapscentrum demenssjukdomar

Kunskapscentrum demenssjukdomar bidrar till utveckling och kunskapsspridning för vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

Aktuella kurser och utbildningar hittar du i vår utbildningskalender. 

Aktuellt

Digital rapportlansering: Kognitiv sjukdom och/eller posttraumatiskt stressyndrom

Personer som tvingats på flykt undan krig, hot, tortyr eller för­följelse har en förhöjd risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Sjukdomen kan debutera sent, ibland år eller decennier efter den traumatiserande händelsen. I mötet med vården riskerar äldre per­soner som söker vård för kognitiv svikt lida av sent debuterande PTSD, men istället diagnostiseras felaktigt med kognitiv sjukdom.

Migrationsskolan, Kunskapscentrum demenssjukdomar och Röda Korset kompetenscenter för tortyr- och krigsskade­rehabilitering 
bjuder in till ett digitalt lunchseminarium fredagen den 3 december kl. 12-13 för att presentera rapporten Risker vid kognitiv utredning av äldre med migrationsbakgrund  - ett utvecklingsarbete om sent debuterande posttraumatiskt stressyndrom. I rapporten presenteras ett utvecklingsarbete där vi har undersökt om komplement till den basala kognitiva utredningen i primärvården kan bidra till att underlätta differentialdiagnosen mellan kognitiv sjukdom och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Medverkande vid seminariet:
Frida Johansson Metso, psykolog vid Transkulturellt Centrum och samord­nare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering
Josephine Sörenson, tf. enhetschef vid Kunskapscentrum demenssjukdomar och Migrationsskolan
Sigrid Kulneff, vårdutvecklare vid Kunskapscentrum demenssjukdomar

Anmälan till lunchseminariet gör du i vår Utbildningskalender

Kunskapscentrum demenssjukdomars uppdrag upphör från årsskiftet 2021-12-31.

Detta kan komma att påverka en del av höstens inplanerade aktiviteter och utbildningar. När vi har ytterligare information kommer detta att kommuniceras på vår hemsida. Information om eventuella ändringar bland våra utbildningar kommer även att skickas per mail till anmälda deltagare. För mer information kring beslutet om nedläggning av de regionala kunskapscentrumen i Region Skåne hänvisar vi till:

Migrationsskolan

Migrationsskolan som är en del av Kunskapscentrum demenssjukdomar berörs inte av beslutet om kunskapscentrumens upphörande. Det innebär att Migrationsskolans arbete fortsätter även efter årsskiftet.

BPSD-registret

Den 1 augusti avslutade Eva Granvik sitt uppdrag som registerhållare för BPSD-registret. Moa Wibom, enhetschef och överläkare på enheten för Kognitiv medicin i Ängelholm, tar över som registerhållare. Detta innebär att BPSD-registrets kansli flyttar sin hemvist till Ängelholm. För ytterligare information:

 

Fördjupad information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.