Kunskapscentrum demenssjukdomar

Kunskapscentrum demenssjukdomar bidrar till utveckling och kunskapsspridning för vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

Aktuella kurser och utbildningar hittar du i vår utbildningskalender. 

Aktuellt

Intervju med Anne Ekdahl om den nya kunskapsstyrnings-organisationen

Syftet med denna text och valet att intervjua Anne Ekdahl är dels att sprida information om den nya kunskapsstyrningsorganisation som är under uppbyggnad i Region Skåne, dels att få en inblick i vad som händer inom programområde Äldres hälsa där Anne är ordförande och vår målgrupp, personer med demenssjukdom ingår.

Ny webbutbildning för dig som vill lära dig mer om kognitiv svikt och kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar. Framtagen i första hand för dig som arbetar på sjukhus eller på mottagningar men utbildningen är även öppen för alla som är intresserad av omvårdnad av personer med kognitiv svikt. Utbildningen är avgiftsfri. Du hittar en direktlänk under "relaterat" eller i vår utbildningskalender. 

Fördjupad information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.