Kunskapscentrum demenssjukdomar

Kunskapscentrum demenssjukdomar bidrar till utveckling och kunskapsspridning för vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

Aktuella kurser och utbildningar hittar du i vår utbildningskalender. 

Aktuellt

Kunskapscentrum demenssjukdomars uppdrag upphör från årsskiftet 2021-12-31. Detta kan komma att påverka en del av höstens inplanerade aktiviteter och utbildningar. När vi har ytterligare information kommer detta att kommuniceras på vår hemsida. Information om eventuella ändringar bland våra utbildningar kommer även att skickas per mail till anmälda deltagare. För mer information kring beslutet om nedläggning av de regionala kunskapscentrumen i Region Skåne hänvisar vi till:

Migrationsskolan

Migrationsskolan som är en del av Kunskapscentrum demenssjukdomar berörs inte av beslutet om kunskapscentrumens upphörande. Det innebär att Migrationsskolans arbete fortsätter även efter årsskiftet.

BPSD-registret

Den 1 augusti avslutade Eva Granvik sitt uppdrag som registerhållare för BPSD-registret. Moa Wibom, enhetschef och överläkare på enheten för Kognitiv medicin i Ängelholm, tar över som registerhållare. Detta innebär att BPSD-registrets kansli flyttar sin hemvist till Ängelholm. För ytterligare information:

Intervju med Anne Ekdahl om den nya kunskapsstyrnings-organisationen

Syftet med denna text och valet att intervjua Anne Ekdahl är dels att sprida information om den nya kunskapsstyrningsorganisation som är under uppbyggnad i Region Skåne, dels att få en inblick i vad som händer inom programområde Äldres hälsa där Anne är ordförande och vår målgrupp, personer med demenssjukdom ingår.

Webbutbildning

Ny webbutbildning för dig som vill lära dig mer om kognitiv svikt och kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar. Framtagen i första hand för dig som arbetar på sjukhus eller på mottagningar men utbildningen är även öppen för alla som är intresserad av omvårdnad av personer med kognitiv svikt. Utbildningen är avgiftsfri. Du hittar en direktlänk under "relaterat" eller i vår utbildningskalender. 

Fördjupad information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.