Kognitiv utredning och utrikes född

Kognition och migration arbetar för att de tester som används ska vara mindre påverkade av faktorer som språk, kultur och utbildning.

De kommande decennierna kommer det bli allt vanligare att utreda personer med annat födelseland än Sverige. Kognition och migration arbetar för att förbättra den kognitiva utredningen med fokus på utrikes födda.

Verktyg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.