Certifiering astma, allergi, KOL

Certifiering innebär ett erkännande till vårdcentralen att de kan garantera ett omhändertagande av patienter med astma, allergi, KOL på ett kvalitetssäkrat sätt med kvalificerad personal.

Certifiering av mottagning innebär också ett kontinuerligt förbättringsarbete där kompetensen säkerställs via uppföljning, fortbildning och utvärdering. 

Insamling av certifieringsuppgifter 

Certifiering av vårdenheter i Skåne

 • Vid certifiering - vårdcentral och vårdpersonal

  Vårdcentraler ska erbjuda

  • Etablerad samverkan med en fysioterapeut.
  • Ett vårdteam med ”Spirometrikörkort” hos läkare och sjuksköterska.
  • Bra utrustning, som spirometer, pulsoximeter, oxygen, spacer och nebuliseringsapparat. 
  • Utredning och behandling, av astma/rinit som är relaterad till luftvägsallergen
  • Strukturerade utredningar med lungfunktionsmätning
  • Allergiutredning och behandling
  • KOL-utredning och behandling
  • Anafylaxi behandling
  • Diagnostik med pricktest (inte obligatorisk).

  Vårdpersonal

  Sjuksköterskor ska ha:

  • Avsatt tid enligt nationella kriterier för astma/KOL mottagning, vilket innebär två timmar/vecka/1000 listade patienter vid ansvar för vuxna och barn från och med skolåldern.
  • Ha minst 15 högskolepoäng inom området astma/allergi/KOL.
  • Tidsbeställd mottagning med organiserad telefonrådgivning.
  • Kontinuerlig fortbildning inom ämnesområden astma/allergi/KOL. 
  • Erbjuda tobaksavvänjning (sjuksköterska eller annan ansvarig person).
  • Registrera i det nationella Luftvägsregistret (sjuksköterska eller annan ansvarig person). 

  Specialist i allmänmedicin, läkaren ska ha:

  • Uppdraget som medicinskt ansvarig för astma, allergi och KOL-mottagningen.
  • Kontinuerlig fortbildning inom ämnesområden astma, allergi och KOL.
  • Uppföljning av certifierade astma, allergi och KOL mottagningar

   En certifiering innebär ett kontinuerligt förbättringsarbete och detta säkerställs via uppföljning och utvärdering.

   Uppföljning av certifierade astma, allergi och KOL mottagningar kommer att ske årligen av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL (KAAK) på uppdrag av Avdelning för Hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret, Region Skåne.

   • Vårdcentralen Bokskogen
   • Vårdcentralen Husensjö
   • Vårdcentralen Knislinge
   • Vårdcentralen Kryddgården
   • Vårdcentralen Kärråkra
   • Vårdcentralen Laröd
   • Vårdcentralen Lindeborg
   • Vårdcentralen Måsen
   • Vårdcentralen Norra Fäladen
   • Vårdcentralen Näsby
   • Vårdcentralen Planteringen
   • Vårdcentralen Påarp
   • Vårdcentralen Råå
   • Vårdcentralen Sjöbo
   • Vårdcentralen Sösdala
   • Vårdcentralen Tollarp
   • Vårdcentralen Tåbelund
   • Vårdcentralen Vilan
   • Vårdcentralen Vittsjö
   • Vårdcentralen Vänhem
   • Vårdcentralen Åstorp
   • Capio Citykliniken Bunkeflo-Hyllie
   • Capio Söder
   • Capio Vårdcentral Borrby
   • Capio vårdcentral Båstad
   • Capio Vårdcentral Höganäs
   • Capio Vårdcentral Klippan
   • Capio vårdcentral Limhamn
   • Capio Vårdcentral Lund
   • Hälsocentralen Sankt Hans
   • KRY Laurentii
   • Läkargruppen Munka Ljungby
   • Nydala Vårdcentral
   • Näsets Läkargrupp
   • Tryggakliniken Kristianstad
   • Victoria vård och hälsa
   • Väla Hälsocenter
   • Östra Läkargruppen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.