Akademiska vårdcentraler (AVC)

Akademiska vårdcentraler, AVC, är hälsovalsenheter med forskningsuppdrag från Centrum för primärvårdsforskning (CPF), nämligen att bygga broar mellan den akademiska världen och primärvården. AVC är öppna för alla personalkategorier i primärvården.

Handledning och föreläsningar

Har du eller någon arbetskamrat en projektidé, en metodfråga, en ST-uppsats på gång eller är bara nyfiken på utvärdering och vetenskap? 
AVC vid Centrum för Primärvårdsforskning anordnar möten, handledningar och föreläsningar för dig som är forsknings- och utvecklingsintresserad och jobbar i primärvården.

Kontakt för mer information

Vid varje AVC finns en AVC-koordinator som är en disputerad, kliniskt verksam forskningscoach. Koordinatorn handleder primärvårdspersonal i vetenskapliga studier och projekt. För mer information, kontakta din närmaste AVC-koordinator eller AVC-teamledare.

Uppdrag och kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.