Apodos

Fråga: Vem är ansvarig för initiering och ordinering av läkemedel i apodos (dosförpackning av läkemedel), primärvården eller specialistvården?

Svar: Förnärvarande finns inga helt bestämda regler kring detta, men då primärvården har ett samordningsansvar ska enligt Läkemedelsrådets riktlinjer och rutiner för dospackade läkemedel i Skåne nyinsättning av dosförpackade läkemedel till en patient i första hand ske inom primärvården.

I praktiken brukar det ofta vara en sjuksköterska i hemsjukvården som initierar insättandet av apodos. Om patienten inte har kontakt med hemsjukvården men har läkemedel förskrivna i primärvården är det primärvården som ansvarar för apodosen. För de patienter som endast har medicinering från specialistklinik ansvarar specialistkliniken för insättande och ordinering av läkemedel. Varje ordinerande läkare ansvarar därefter för eventuella justeringar av doser och förlängning av recept om inte behandlingsansvaret tagits över av annan läkare.

Utskrivande läkare från slutenvård eller vid akutbesök ansvarar för att medicinändringar förs in i apodosen och att dosdispenseringen reaktiveras i pascal vid utskrivning från sjukhus.

Datum: 2017-01-04
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.