Naloxonprogram

Syftet med Region Skånes naloxonprogram är att utbilda och tillgängliggöra naloxon för personer som riskerar att drabbas av opioidöverdos. Målet är att förebygga skador och dödsfall i miljöer där överdoser sker och att minska överdosdödligheten.

Den som är inskriven på någon av Region Skånes sprututbytesmottagningar eller beroendevårdsenheter, inklusive LARO-mottagningar erbjuds naloxon nässpray tillsammans med en utbildning. Då är läkemedlet kostnadsfritt.

Naloxon kan också skrivas ut av en läkare på vårdcentralen till personer som använder opioider men som inte är inskrivna på en sprututbytesmottagning eller beroendevårdsenhet. Då betalar man läkemedlet själv. Naloxon ingår i högkostnadsskyddet.

Det är viktigt att den som har naloxon informerar personer i sin omgivning om var naloxonet förvaras, hur en överdos ser ut och vad omgivningen ska göra vid en överdos av opioider (till exempel morfin, heroin, fentanyl och tramadol).

Genom att gå utbildningen och föra kunskapen vidare till närstående och vänner ökar möjligheten att förebygga dödsfall och allvarliga skador till följd av överdos.

Mer information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.