Region Skånes naloxonprojekt

Syftet med Region Skånes naloxonprojekt är att utbilda och tillgängliggöra naloxon för personer som riskerar att drabbas av opioidöverdos. Målsättningen är att förebygga skador och dödsfall i miljöer där överdoser förekommer och således minska narkotikadödligheten.

Alla som är inskrivna på någon av Region Skånes sprutbytesmottagningar och LARO-mottagningar, eller är inlagda på Beroendecentrum i Malmö erbjuds naloxon nässpray i samband med en utbildning.

Det är viktigt att den som har naloxon informerar personer i sin omgivning om var naloxonet förvaras och om hur de ska göra vid en överdos av opioider, som till exempel morfin, heroin, fentanyl och tramadol.

Genom att de som gått utbildningen för kunskapen vidare till närstående och vänner ökar möjligheten att förebygga dödsfall och allvarliga skador till följd av överdos.

Projektinformation

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.