Hälsokontroll vid praktik

Innan studerande ska göra sin praktik inom Region Skånes verksamheter där vårdnära arbete eller sysslor i patientnära miljöer kan förekomma behöver en hälsokontroll genomföras. Hälsokontrollen består av hälsodeklaration och i vissa fall hälsoundersökning. Studerande fyller i en hälsodeklaration gällande tuberkulos, MRSA och mässling i god tid innan praktikperioden startar, som efter bedömning visar om en hälsoundersökning behöver göras.

Syftet är att kunna vidta lämpliga åtgärder för att motverka att en studerande utgör en smittrisk i vårdarbetet eller för patienten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.