Chirurgia minor & proktologi för Primärvården– Teori och praktik

Målgrupp

Distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin inom Region Skåne

Lärandemål

Målet är att kursdeltagare efter avslutad kurs ska ha fördjupade kunskaper och tekniska färdigheter inom chirurgia minor samt proktologi för primärvården.

Kursinnehåll

Teori med fokus på chirurgia minor och proktologi för läkare inom primärvården. Färdighetsträning med fokus på praktisk övning i grupp med handledd träning av hudexcision, suturering och ligering samt rekto- proktologi.

Kursledning och handledare

Bengt Jönsson, läkare allmänmedicin, Martin Lindsten läkare kirurgi.

Kursdatum 2022

14/6 (Fullbokad)

Anmälan

Anmälan görs till Annette Käll,
annette.kall@skane.se

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.