Chirurgia minor & proktologi för Primärvården– Teori och praktik

Målgrupp

Distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin inom Region Skåne

Lärandemål

Målet är att kursdeltagare efter avslutad kurs ska ha fördjupade kunskaper och tekniska färdigheter inom chirurgia minor samt proktologi för primärvården.

Kursinnehåll

Teori med fokus på chirurgia minor och proktologi för läkare inom primärvården. Färdighetsträning med fokus på praktisk övning i grupp med handledd träning av hudexcision, suturering och ligering samt rekto- proktologi.

Kursledning och handledare

Bengt Jönsson, läkare allmänmedicin, Dan Sevonius, läkare kirurgi, Martin Lindsten läkare kirurgi.

Anmälan

Anmälan görs till Annette Käll,
Contact

Kontaktperson Practicum

Jeanette Knutsson,
klinisk lärare,
Contact

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter