LAG försäkringsmedicin

Lokal arbetsgrupp (LAG) för försäkringsmedicin.

Lokal arbetsgrupp för försäkringsmedicin arbetar med att bevaka det försäkringsmedicinska området i Skåne. Målet är att verka för en rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivningsprocess.

Ett fokusområde är de kunskapsstöd, riktlinjer och rutiner som finns inom det försäkringsmedicinska området. Ett annat fokus ligger på utbildning för läkare, rehabiliteringskoordinatorer och övrig personal i hälso- och sjukvården. Inom det försäkringsmedicinska arbetet är samverkan på alla nivåer grundläggande för ett bra arbete. I LAG Försäkringsmedicin har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen adjungerade medlemmar.

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.