LPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Lokalt programområde (LPO) för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

LPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin ska ta fasta på det dynamiska samspelet mellan hälsa, funktionsförmåga och omgivningsfaktorer i samverkan med andra programområden så att rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser blir en naturlig del i fler vårdprocesser.

Medlemmar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.