LPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Lokalt programområde (LPO) för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

LPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin ska ta fasta på det dynamiska samspelet mellan hälsa, funktionsförmåga och omgivningsfaktorer i samverkan med andra programområden så att rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser blir en naturlig del i fler vårdprocesser.

Medlemmar

Lokala arbetsgrupper (LAG)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!