LAG familjestöd

Lokal arbetsgrupp (LAG) familjestöd.

Uppdragsbeskrivning

LAG familjestöd ska utveckla en tydlig struktur för att arbeta med familjestöd med avsikt att främja hälsosamma levnadsvanor för barn 0–20 år, grundat i utredningen ”Börja med barnen!” samt Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling. Uppdraget har LAG familjestöd fått från LPO levnadsvanor, barns och ungdomars hälsa och kvinnosjukdomar.

Familjestödet behöver

  • lyfta familjens styrkor,
  • ha en salutogen och långsiktig ansats
  • fokusera på hur hela familjens levnadsvanor påverkar barns hälsa på kort och lång sikt
  • fokusera på hur föräldrar kan stötta sina barn till en hälsosam livsstil.

Kompetenser

Representanterna i LAG familjestöd behöver ha varierande professionell bakgrund för att tillgodose flera verksamheters och professioners perspektiv.

Minst en representant från vårdkedjans olika delar MHV, BHV, Elevhälsans medicinska insats samt Socialtjänsten behöver finnas med i gruppen.

LAG:en föreslås ha ett mandat att driva implementeringsarbetet.

Uppskattad arbetstid

Arbetsmöten omfattande cirka 2 timmar 3 gånger/termin samt förberedelse.

Kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.