LPO infektionssjukdomar

Lokalt programområde (LPO) för infektionssjukdomar.

LPO infektionssjukdomar ska bidra till en god och högkvalitativ vård av infektionssjukdomar. Vården ska vara kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv.

En infektion innebär att kroppen angripits av bakterier, virus eller svamp. Infektioner orsakade av virus är till exempel hiv, TBE, hepatit och vattkoppor. Infektioner orsakade av bakterier är till exempel halsfluss, borrelia, urinvägsinfektion och salmonella.

Kontaktuppgifter

Lokala arbetsgrupper (LAG)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!