LAG HUBS

Lokal arbetsgrupp (LAG) för HUBS.

Syftet med Hälsoundersökning på begäran av Socialnämnden (HUBS) är att kartlägga barnets hälsosituation när det gäller fysisk, psykisk och oral hälsa samt de hälsovårdsinsatser som barnet vid sin ålder ska ha nåtts av genom nationella program i barnhälsovård, elevhälsa, tandvård och sjukvård vid sjukdom.

Kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.