LPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Lokalt programområde (LPO) för perioperativ vård, intensivvård och transplantation.

LPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation ska arbeta för att patienter som vårdas tiden före, under och efter en operation, svårt sjuka patienter i behov av intensivvård och även patienter som genomgår en transplantation får en god, säker och jämlik vård.

Information om medlemmar kommer att uppdateras under våren.

Lokala arbetsgrupper (LAG)

  • LAG transplantation

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!