LPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Lokalt programområde (LPO) för perioperativ vård, intensivvård och transplantation.

LPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation ska arbeta för att patienter som vårdas tiden före, under och efter en operation, svårt sjuka patienter i behov av intensivvård och även patienter som genomgår en transplantation får en god, säker och jämlik vård.

Medlemmar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.