Reservkort

Reservkortet är ett tillfälligt tjänstekort som ska kunna användas om Telias e-legitimation inte fungerar, eller om en medarbetare inte hinner få ett ordinarie kort.

De som kan behöva ett reservkort är till exempel hyrläkare eller andra medarbetare som anställs akut. För att kunna få ett sådant kort behöver du ha något av följande:

  1. Svenskt personnummer
  2. Samordningsnummer
  3. Svenskt personnummer utan svensk bokföringsadress

Reservkorten är personliga och får inte överlåtas till någon annan. Kortet innehåller tidsbegränsade tjänstecertifikat som gäller under uppdrags- eller anställningstiden. De gäller dock högst i sex månader och kan sedan förnyas vid behov.

Reservkort beställs av IT-beställare på vårdenheten via webbformulär för beställning. IT-beställare ska också skicka kvittens till:
Avdelning för Digitalisering och IT
IT-Kundtjänst privata vårdgivare
Kioskgatan 17
221 85 Lund

Kvittensen ska kontrolleras och mottagaren identifieras. Mer om detta under "Relaterad" i högerspalten.

Om en anställning avslutas (utan att den fortsätter inom någon annan vårdenhet med avtal inom Region Skåne) ska kortet lämnas till IT-beställaren. Kortet klipps och returneras för avregistrering till IT-Kundtjänst privata vårdgivare. Om PUK-koden förloras kan ny kod ej beställas, kortet ska då klippas och avregistreras.

Vi rekommenderar att Reservkortet byts ut mot ett eTjänstekort så snart som möjligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.