Reservkort – extern vårdgivare

Reservkortet är ett tillfälligt tjänstekort som ska kunna användas i de fall en medarbetare inte hinner få ett ordinarie eTjänstekort (RS-kort) eller saknar svenskt personnummer, svensk folkbokföringsadress alternativt har ett samordningsnummer.

Reservkorten är personliga och får inte överlåtas till någon annan. Kortet innehåller tidsbegränsade tjänstecertifikat som gäller under uppdrags- eller anställningstiden. De gäller dock högst i sex månader och kan sedan förnyas vid behov.

Reservkort beställs av IT-beställare på vårdenheten via Ritz. 

IT-beställare ska också skicka kvittens till:
Regionservice, Gemensam servicefunktion, Vårdgivarservice
Byggnad 201, Medicon Village
223 81 Lund

Mottagaren ska identifieras och kvittensen ska skrivas under – se rutin utskickad till IT-beställare. Hämtning av certifikat görs på Mina sidor. 

Om en anställning avslutas (utan att den fortsätter inom någon annan vårdenhet med avtal inom Region Skåne) ska kortet lämnas till IT-beställaren. Kortet klipps och returneras för avregistrering till adressen ovan. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.