Reservkort – extern vårdgivare

Reservkortet är ett tillfälligt tjänstekort. Medarbetare kan få ett reservkort om hen inte hinner få ett ordinarie e-tjänstekort, saknar svenskt personnummer, svensk folkbokföringsadress eller har ett samordningsnummer.

Reservkorten är personliga och får inte överlåtas till någon annan. Kortet innehåller tidsbegränsade tjänstecertifikat som gäller under uppdrags- eller anställningstiden. De gäller dock högst i sex månader och kan sedan förnyas vid behov.

Du som är IT-beställare på vårdenheten beställer reservkort i Ritz. 

Du ska också skicka en kvittens till: Regionservice, Gemensam servicefunktion, Vårdgivarservice, Byggnad 201, Medicon Village, 223 81 Lund

Mottagaren ska identifieras och kvittensen ska skrivas under – se rutin utskickad till IT-beställare. Hämtning av certifikat görs på Mina sidor. 

Om en anställning avslutas (utan att den fortsätter inom någon annan vårdenhet med avtal inom Region Skåne) ska kortet lämnas till IT-beställaren. Kortet klipps och returneras för avregistrering till adressen ovan. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.