Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Behandlande läkare är den som ordinerat provtagning och därmed följer också ansvar för handläggning av patienten.

  • Medicinskt omhändertagande: Informera patienten om VRE och vad det innebär, se smittskyddsblad för läkare. Justera eventuell antibiotika om patienten behandlas för en klinisk infektion.
  • Förhållningsregler: Ge patienten muntliga och skriftliga råd, se smittskyddsblad till patient. Det finns inga tvingande förhållningsregler.
  • Smittspårning: Behandlande läkare/vårdenhet ansvarar för smittspårning i vården. Kontakta Vårdhygien för samråd.
  • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
  • Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet för patienten för provtagning, vård och behandling. Kostnadsfri provtagning vid smittspårning i vården enligt beslut i Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.