MRSA

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Behandlande läkare är den som ordinerat provtagning och därmed följer också ansvar för handläggning av patienten.

  • Medicinskt omhändertagande: Informera patienten om MRSA och vad det innebär, se smittskyddsblad för läkare. Justera eventuell antibiotika om patienten behandlas för en klinisk infektion. Remittera patienten till infektionskliniken för fortsatt uppföljning. Använd remiss ”MRSA Infektion” i Melior eller nedanstående MRSA-remiss och besvara de frågor som ställs. Först när patienten varit på ett första besök på infektionskliniken övergår behandlingsansvaret dit.
  • Förhållningsregler: Ge patienten muntliga och skriftliga råd och förhållningsregler, se smittskyddsblad till patient. Det finns även en broschyr med mer information om MRSA till patienter och närstående.
  • Smittspårning: Behandlande läkare/vårdenhet ansvarar för smittspårning i vården. Kontakta Vårdhygien för samråd.
  • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
  • Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling av MRSA är kostnadsfri för patienten.

Broschyr: Information till dig och dina närstående om MRSA

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.