Septisk artrit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • M00.9 Purulent artrit, ospecificerad
  M00.8 Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie
  M00.0 Stafylokockartrit och stafylokockpolyartrit
  M00.1 Pneumokockartrit och pneumokockpolyartrit
  M00.2 Streptokockartrit och streptokockpolyartrit

Primärvård

 • Initial bedömning

Specialiserad vård

 • Diagnostik och behandling

Definition

Septisk artrit innebär en infektion i en led, vanligen orsakad av bakterier.

Epidemiologi

Tillståndet är ovanligt och förekommer främst hos barn och äldre.

Etiologi

Stafylokocker är vanligaste patogenen. Även streptokocker, inklusive pneumokocker och gramnegativa stavar förekommer. Koagulasnegativa stafylokocker (S.epidermidis) förekommer särskilt vid ledprotesinfektion.

Riskfaktorer

 • Hög ålder
 • Ledsjukdom, ledprotes
 • Punktion eller operation av led
 • Immunosuppression
 • Diabetes mellitus
 • Missbruk, särskilt vid nedsatt nutritionsstatus

Utlösande faktorer

Spridning av bakterier via blodet till leden är vanligast. Direkt överföring av bakterier till led kan uppstå efter trauma, bett eller medicinska ingrepp.

Symtom

 • Akut insättande och påtagliga ledsymtom
 • Monoartrit, oftast stor led
 • Feber och allmän sjukdomskänsla

Symtomen kan vara mindre påtagliga vid immunosuppression.

Anamnes

 • Fokal infektion
 • Aktuella läkemedel
 • Andra sjukdomar

Status

 • Allmäntillstånd – feber
 • Ledstatus – svullnad, rodnad, värmeökning och rörelsesmärta i led

Handläggning vid utredning

Misstänkt septisk artrit bör handläggas akut inom specialiserad vård.

Vid allmänpåverkan:

 • kontrollera vitalparametrar och bedöm om sepsis föreligger
 • bedöm behov av akut transport och grov venkateter.

Laboratorieprover

 • CRP

Diagnoskriterier

Diagnosen ställs utifrån klinisk bild tillsammans med infektionsbild i ledpunktat.

Differentialdiagnoser

 • Gikt
 • Pyrofosfatartrit
 • Reaktiv artrit

Remissindikation akutmottagning

 • Misstanke om septisk artrit

Remissinnehåll

 • Anamnes
 • Status
 • Resultat av eventuella laboratorieprover
 • Sepsis
 • Osteomyelit, osteonekros
 • Kroniska ledbesvär

Efter akutbehandling bör patienten rekommenderas aktiv rörelseträning, gärna i samråd med fysioterapeut.

Ledvärk, 1177

Publicerat: 2021-06-10
Giltigt till: 2024-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.