Mortons neuralgi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning och handläggning
 • Vid behov av kirurgi

Mortons neuralgi kännetecknas av neurombildning av plantara digitalnerver.

Etiologin är oklar. Främre fotvalvsinsufficiens förekommer ofta samtidigt.

 • Ilande nervsmärta i framfoten vid belastning, ofta med utstrålning i tårna
 • Smärtan är vanligtvis lokaliserad mellan 3:e och 4:e tån, kan även förekomma mellan 2:a och 3:e tån
 • Smärtan är mest uttalad med skor men förekommer också barfota
 • Ibland förekommer känselbortfall ut i tårna
Illustration av fot med smärta mellan 3:e och 4:e tån.

Smärtan är vanligtvis lokaliserad mellan 3:e och 4:e tån. (Källa: Nationella rekommendationer fotkirurgi)

Diagnosen Mortons neuralgi ställs i de flesta fall kliniskt. Bilddiagnostik kan behövas för att fastställa diagnosen. Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

I de fåtal fall diagnosen behöver verifieras utförs MR. Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas när röntgen är indicerad.

 • Stressfraktur
 • Mb Köhler
 • Enkondrom
 • MTP-instabilitet
 • Bursit, artrit
 • Ganglion
 • Främmande kropp

Tidigt insatt smärtstillande och skoanpassning är basen i behandlingen. Förbered patienten på att läkningsperioden är lång. Patienten kan behöva inlägg eller skoanpassning av ortopedingenjör. Kvarstår påtagliga symtom kan operation vara aktuell.

Ge råd om:

 • bekväma, rymliga skor
 • inlägg med främre pelott, finns att köpa i handeln.
 • Paracetamol
 • COX-hämmare
 • Kortisoninjektion (från dorsalsidan) kan ha effekt

När kirurgisk behandling är aktuell genomförs ligamentklyvning för att öka utrymmet för nerven.

 • Påtagliga besvär trots skoråd och fotinlägg
 • Komplikationer efter operation

Vissa fotbesvär, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

Mortons sjukdom – ont i framfoten, 1177 Vårdguiden

Nationella rekommendationer fotkirurgi, Svenskt fotkirurgiskt sällskap

Publicerat: 2019-04-12
Giltigt till: 2022-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne