Hammartå

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning och handläggning
 • Vid behov av kirurgi

En tå som inte kan rätas ut aktivt på grund av en flexionsdeformitet kallas hammartå.

 • Trånga skor
 • Hereditet
 • Sänkt främre fotvalv
 • Sekundärt till hallux valgus
 • Neuromuskulära sjukdomar
 • Reumatoid artrit
 • Diabetes
 • Artros
 • Skor ger ofta besvär med trycksmärta och klavusbildning ovanpå tåns proximala interfalangealled (PIP-leden).  
 • Patienten har svårt att hitta sko som passar.
 • Patienten har svårt att sträcka ut PIP-leden.
 • Belastningssmärta under främre trampdynan med förhårdnader (på grund av en subluxation i MTP-leden) förekommer.
 • Hammartå kan även förekomma utan smärta.
 • En eller flera tår är krökta, oftast 2:a tån, även 3:e och 4:e tån förekommer, ofta bilateralt.
 • Kontraktur av PIP-leden förekommer ofta.
 • Överridande tår förekommer, ibland ligger hammartån över intilliggande tå.
 • Sår dorsalt över PIP-leden kan finnas.
Illustration av fot med krökt andra tå.

En eller flera tår, oftast den andra, är krökta. (Källa: Nationella rekommendationer fotkirurgi)

Diagnosen hammartå ställs i de flesta fall kliniskt. Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas när röntgen är indicerat.

Behandling utgörs i första hand av egenvård och smärtlindring vid behov. Om det inte är tillräckligt kan patienten behöva inlägg eller skoanpassning av ortopedingenjör. Operation kan i vissa fall vara indicerad vid symtomgivande kontraktur, smärta och sår trots justering av skor.

Ge råd om:

 • bekväma skor
 • rymlig tåbox, främre pelott och olika former av tåskydd mot skav
 • fotvård som fotbad och filning av förhårdnader, gärna utförd av en medicinsk fotterapeut. 

Främre pelott och tåskydd kan köpas i handeln. Vid otillräcklig effekt av skoanpassning och fotvård råd patienten att vända sig till ortopedingenjör för att få individuellt anpassade fotbäddar.

I vissa fall kan kostnaden subventioneras via remiss för fotortos.

Nedre extremitetsortoser, Fotortoser, Region Skåne

 • Paracetamol
 • COX-hämmare

När kirurgisk behandling är indicerad genomförs artrodes eller falangresektion i kombination med senplastik.

 • Påtagliga besvär trots skoråd (bifoga röntgensvar)
 • Komplikationer efter operation

Vissa fotbesvär, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

Hammartå, 1177 Vårdguiden

Nationella rekommendationer fotkirurgi, Svenskt fotkirurgiskt sällskap

Publicerat: 2020-03-10
Giltigt till: 2022-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne