Hallux valgus

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning och handläggning
 • Vid behov av kirurgi

Hallux valgus innebär att stortån är sned och pekar in mot de andra tårna. Genesen bakom är inte fullt känd.

 • Hereditet
 • Kvinnligt kön
 • Trånga skor
 • Överbelastning av framfoten
 • Högt eller lågt fotvalv
 • Artros
 • Reumatoid artrit
 • Överrörlighet
 • Neuromuskulära sjukdomar
 • Smärta medialt över stortåns grundled
 • Skor ger ofta besvär med trycksmärta
 • Svårt att hitta sko som passar
 • Ofta besvärsfri barfota
 • Lateral deviation av stortå: vinkling mot andra tån >15°
 • Medial deviation av första metatarsalbenet, foten blir bredare
 • Sänkt främre fotvalv
 • Pseudoexostos – ömmande, hård uppdrivning medialt över grundleden, ömmande klavusbildning, rodnad
 • Bursit kan förekomma i samband med pseudoexostos
 • Omlottställning och hammartå av andra tår kan förekomma
Illustration av fot med smärta över stortåns grundled

Smärta över stortåns grundled är typiskt vid hallux valgus. (Källa: Nationella rekommendationer fotkirurgi)

Klinisk indelning av lateral deviation:

 • 15–20°: lindrig
 • 20–40°: måttlig
 • > 40°: grav.

Diagnosen hallux valgus ställs i de flesta fall kliniskt. Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas om röntgen är indicerat.

Behandling utgörs i första hand av egenvård och smärtlindring vid behov. Om det inte är tillräckligt kan patienten behöva inlägg och skoanpassning av ortopedingenjör. Kirurgi är sällan ett alternativ. Vid kvarstående, påtagliga besvär som inte kan hanteras bör patienten dock röntgas inför ställningstagande till kirurgi.

Ge råd om att använda:

 • rymliga, bekväma skor
 • hallux valgus-hjälpmedel
 • främre pelott (inlägg).

Hallux valgus-hjälpmedel och pelott finns att köpa i handeln.

I vissa fall kan kostnaden subventioneras via remiss för fotortos.

Nedre extremitetsortoser, Fotortoser, Region Skåne

 • Paracetamol
 • COX-hämmare, eventuellt i gelform vid lokal inflammation 

När kirurgisk behandling är aktuell genomförs osteotomi, borttagning av pålagringar eller mjukdelsplastik för att räta ut leden.

 • Påtagliga besvär trots skoråd och fotinlägg (bifoga röntgensvar)
 • Komplikationer efter operation

Vissa fotbesvär, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen.

Hallux valgus - snedställd stortå, 1177 Vårdguiden

Nationella rekommendationer fotkirurgi, Svenskt fotkirurgiskt sällskap

Publicerat: 2020-09-30
Giltigt till: 2022-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne