Hallux rigidus

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Primär bedömning, handläggning och icke kirurgisk behandling

 • Vid behov av kirurgi hos patient som önskar kirurgisk behandling

Hallux rigidus kännetecknas av stelhet och nedsatt rörlighet i stortåns grundled. Genesen är troligen multifaktoriell.

 • Komplikation till uttalad hallux valgus
 • Hereditet
 • Kvinnligt kön
 • Artros
 • Reumatiska sjukdomar
 • Överrörlighet
 • Komplikation efter trauma
 • Sekundärt till gikt
 • Ökad vinkel mellan 1:a och 2:a metatarsalbenet
 • Stelhet och nedsatt dorsalextension i stortåns grundled
 • Smärta vid belastning och rörelse
 • Pseudoexostos på stortåledens ovansida ger svullnad och smärta dorsalt med tilltagande rörelsehinder när patienten har skor på sig
 • Ändrat gångmönster med belastning på fotens utsida till följd av stelhet och smärta i stortåns grundled 
 • Inskränkt rörlighet i stortåns grundled (särskilt dorsalextension)
 • Pseudoexostos eller osteofyter dorsalt om stortån föreligger ofta, kan vara svullna och ömmande
 • Ses ofta bilateralt
Illustration av fot med smärta på stortåledens ovansida.

Pseudoexostos på stortåledens ovansida ger svullnad och smärta. (Källa: Nationella rekommendationer fotkirurgi)

Diagnosen hallux rigidus ställs i de flesta fall kliniskt. Ibland kan bilddiagnostik behövas för att verifiera diagnosen. Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas om röntgen är indicerat.

Behandling utgörs i första hand av egenvård och smärtlindring vid behov. Om det inte är tillräckligt kan patienten behöva inlägg av ortopedingenjör. Vid påtagliga besvär trots konservativ behandling eller vid progress bör patienten röntgas inför ställningstagande till kirurgi.

Ge råd om att använda:

 • rymliga, bekväma skor 
 • rullsula (jogging- och walkingskor) eller träskor med stel sula 
 • hallux rigidus-inlägg.

Hallux rigidus-inlägg och rullsula finns att köpa i handeln.

Vid otillräcklig effekt av skoanpassning och hallux rigidus-inlägg råd patienten att vända sig till ortopedingenjör för att få stela fotbäddar utprovade så att MTP 1-leden inte belastas i varje steg.

I vissa fall kan kostnaden subventioneras via remiss för fotortos.

Nedre extremitetsortoser, Fotortoser, Region Skåne

 • Paracetamol 
 • COX-hämmare

När kirurgisk behandling är indicerad genomförs cheilektomi (delresektion) eller artrodes (steloperation) av stortåleden.

 • Påtagliga besvär trots skoråd (bifoga röntgensvar)
 • Komplikationer efter operation

Vissa fotbesvär, Försäkringsmedicinsk beslutsstöd, Socialstyrelsen

Artros i stortån, 1177 Vårdguiden

Nationella rekommendationer fotkirurgi, Svenskt fotkirurgiskt sällskap

Publicerat: 2019-06-11
Giltigt till: 2022-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne