Case Management - handbok

Vård och stödsamordnad insats för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vad är Case management?

Case Management är återhämtningsinriktat arbetssätt som utgår från brukarens behov och egna uppsatta mål för förändring och som inkluderar alla i nätverket. Arbetssättet skapar underlag för samverkan och ger personer med psykisk funktionsnedsättning möjlighet till ökad delaktighet och inflytande över sin rehabilitering.

Vem kan få en Case manager?

Varje verksamhet i kommun eller psykiatri har kriterier för vem som kan erhålla en Case Manager. Gemensamt för huvudmännen är att det finns ett behov hos brukaren av hjälp med samordning av insatser.

Introduktion till modellen

Case Management med resursgruppsarbete utgår från det evidensbaserade programmet Integrerad Psykiatri. Manualen ger en vägledning i arbetet och är ett stöd i upprättandet av den personliga utvecklingsplanen.

Arbetsmodell och arbetsverktyg är i utskriftsvänligt format och presenteras därför med vita sidor. Eventuell utskrift görs med fördel i färg så arbetsverktygen lättare kopplas till rätt del i manualen.

Senast uppdaterad februari 2021 av Marie Gassne och Carin Nilsson.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.