Case Management – handbok

Case management är en vård och stödsamordnad insats för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Case Management är ett återhämtningsinriktat arbetssätt som utgår från patientens behov och egendefinierade mål för förändring. Arbetssättet inkluderar alla i nätverket, skapar underlag för samverkan och ger personer med psykisk funktionsnedsättning möjlighet till ökad delaktighet och inflytande över sin rehabilitering.

Vem kan få en Case manager?

Varje verksamhet i kommun eller psykiatri har kriterier för vem som kan erhålla en Case Manager. Gemensamt för huvudmännen är att det finns ett behov hos patienten av hjälp med samordning av sina insatser.

Introduktion till modellen

Case Management med resursgruppsarbete utgår från det evidensbaserade programmet Integrerad Psykiatri. Manualen ger en vägledning i arbetet och är ett stöd i upprättandet av den personliga utvecklingsplanen.

Arbetsmodell och arbetsverktyg är i utskriftsvänligt format och presenteras därför med vita sidor. Eventuell utskrift görs med fördel i färg så arbetsverktygen lättare kopplas till rätt del i manualen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.