Case Management - handbok

Vård och stödsamordnad insats för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vad är Case management?

Case Management är återhämtningsinriktat arbetssätt som utgår från klientens egna mål för förändring och som inkluderar alla personer i nätverket. Arbetssättet skapar ett ramverk för samverkan och ger personer med psykisk ohälsa möjlighet till ökad delaktighet och inflytande över sin rehabilitering.

Vem kan få en Case manager?

Varje verksamhet i kommun eller psykiatri har kriterier för vem som kan erhålla en Case Manager. Gemensamt för huvudmännen är att klienten har ett behov av hjälp med samordning av insatser.

Introduktion till modellen

Case Management med resursgruppsarbete (R- ACT) utgår från det evidensbaserade programmet Integrerad Psykiatri. Manualen ger en vägledning i arbetet och är ett stöd i upprättandet av den personliga utvecklingsplanen/ samordnade individuella planen (SIP).

Arbetsmodell och arbetsverktyg är i utskriftsvänligt format och presenteras därför med vita sidor. Eventuell utskrift görs med fördel i färg så arbetsverktygen lättare kopplas till rätt del i manualen.

Senast uppdaterad februari 2019 av Marie Gassne och Carin Nilsson.

Arbetsmodell och arbetsblad (pdf)

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.