Vestibulär yrsel

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H810 Mb Ménière, H811 Benign paroxysmal yrsel, H812 Vestibularisneurit).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Vestibulär yrsel

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling

Akutmottagning

 • Misstänkt centralt utlöst yrsel – medicinakut
 • Akut labyrintit, ibland akut vid vestibularis neurit – ÖNH-akut

ÖNH-mottagning

 • Mb Ménière och uppföljning efter vestibularisneurit
 • Benign positionell lägesyrsel (BPPV) utan regress

Balanssystemet

Signaler från balanssystemets olika organ koordineras och bearbetas i hjärnan:

 • Balansorgan (båggångar, utriculus, sacculus)
 • Syn
 • Proprioception (muskler, ledkapslar och senor)

Yrsel

 • Uppkommer då intrycken från balanssystemets organ inte stämmer överens
 • Sällan allvarligt som ensamt symtom
 • Vanligare hos äldre, funktionen i balanssystemet försämras med åren
 • Har olika innebörd för olika personer
 • Icke rotatorisk yrsel – gungande, upplevelse av att något inte stämmer
 • Rotatorisk yrsel – patient/omgivning rör sig/snurrar
 • Vestibulär yrsel – rotatorisk, kommer från innerörats balansorgan och vestibulära delen av balansnerven (N VIII)

Anamnes

 • Låt patienten själv beskriva sina symtom, utan att nämna ordet yr
 • Yrsel – debut, duration, icke-/rotatorisk, balansstörning, kontinuerlig, läges-/rörelseberoende?
 • Öronsymtom – hörselnedsättning, tinnitus, ensidig/bilateral
 • Andra symtom – huvudvärk, illamående/kräkningar, dubbelseende, neurologiska bortfallssymtom
 • Tidigare sjukdomar – skalltrauma, nackskada, CNS-infektion, yrselsjukdom, kronisk öronsjukdom
 • Aktuella sjukdomar – neurologiska, kardio-/cerebrovaskulära, migrän, stress
 • Aktuella mediciner

Status

 • Hjärta/kärl – arytmi, högt/lågt blodtryck
 • Öronstatus – otit, perforation, vaxpropp
 • Neurologstatus – ögonmotorik/kranialnerver (pares?), sensibilitet, Romberg, övrigt efter behov
 • Nystagmus – spontan eller vid blickriktning (horisontell talar för vestibulär genes, vertikal eller ingen vid pågående yrsel talar emot)

Yrseltester

 • Dix-Hallpike – vid misstänkt BPPV, positiv vid BPPV i bakre båggången (utlöser nystagmus med huvudet vridet åt sjuka sidan), vid uteblivet svar överväg annan diagnos
 • Rinne/Weber (eller audiogram) – vid misstänkt neurogen hörselnedsättning
 • Headimpulse-test – vid misstänkt vestibulär genes (vestibularisneurit)
 • Cover test – vid misstänkt cerebral genes (patologiskt vid hjärnstamspåverkan)

Bild vid benign positionell yrsel (BPPV)

 • Vanligaste yrselformen, även kallad Kristallsjuka
 • Rotatorisk yrsel utlöst av lägesändring (felplacerade kristaller rör sig i en båggång)
 • Duration – 15-30 sekunder om patienten stannar kvar i det provocerande läget

Bild vid morbus Ménière

 • Debuterar ofta i 40-års åldern
 • Rotatoriska yrselanfall med samtidiga hörselsymtom
 • Ensidig varierande hörselnedsättning inom basområdet, tinnitus, tryckkänsla i örat
 • Duration – oftast 1-5 timmar (kan vara 20 minuter-12 timmar)

Bild vid vestibularisneurit

 • Mononeurit, troligen virusutlöst
 • Plötslig debut av intensiv, kontinuerlig, rotatorisk yrsel
 • Initialt ofta upprepade kräkningar och oförmåga att stå/gå
 • Duration – flera dagar, men minskar i intensitet
 • Efterförlopp – vanligt med långvarig trötthet

Differentialdiagnoser

 • CNS-genes – akut yrsel med huvudvärk, neurologiska eller kranialnervssymtom talar för (akut handläggning)
 • Hjärntumör – framför allt inom bakre skallgropen
 • Akut labyrintit – vid akut mediaotit/försämring av kronisk otit (akut handläggning)
 • Vestibulärt schwannom (akustikusneurinom) eller annan ponsvinkeltumör
 • Kronisk otit – med/utan kolesteatom
 • Vestibulär migrän

Benign positionell yrsel

 • Epleys manöver – vid positiv Dix-Hallpike (BPPV i bakre båggångar), eller annan manipulationsbehandling (ibland via fysioterapeut)
 • Råd om egenbehandling
 • Spontanläkning – oftast inom några veckor (kristallerna löses upp/försvinner ur båggångarna)

Morbus Ménière

 • Fysioterapi – vid stress, balansproblem eller om rörelserelaterad yrsel kvarstår mellan attackerna
 • Träning/fysioterapi – för att motverka rörelserädsla, nackbesvär och inaktivitet (vanliga sekundära problem)
 • Saltreduktion, diuretika – kan övervägas

Vestibularisneurit

 • Antiemetika – ges i akutskedet (som stolpiller)
 • Egenträning – ögon-/huvudrörelser och balansövningar med gradvis intensifiering tills symtomfrihet (viktigast för att bli frisk)
 • Tolerans – ju yrare patienten står ut med att vara desto snabbare tillfrisknande
 • Fysioterapi – vid behov av mer strukturerad träning

Publicerat: 2018-06-20
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter