Trumhinneperforation

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • H72.0 Central perforation av trumhinnan
  H72.1 Atticus-perforation av trumhinnan
  H72.2 Annan randstående perforation av trumhinnan
  H72.9 Perforation av trumhinnan, ospecificerad
  S09.2 Traumatisk ruptur av trumhinna

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling vid trumhinneperforation orsakad av akut mediaotit eller barotrauma

ÖNH-mottagning

 • Traumatisk perforation eller innerörepåverkan – akut bedömning och handläggning
 • Kronisk perforation – i vissa fall bedömning och vid behov åtgärd eller uppföljning

Etiologi

De vanligaste orsakerna till en akut perforation är:

 • akut mediaotit med perforation
 • penetrerande trauma, till exempel petning med bomullspinne eller annat föremål
 • barotrauma (hastig tryckstegring som påverkar trumhinnan), till exempel slag över örat, dykning, flygning eller explosion.

Trumhinneperforation vid mediaotit läker oftast men i vissa fall blir perforationen kvarstående (kronisk). Tidigare rörbehandling ökar risken för kronisk perforation. Kronisk perforation kan också ha annan eller oklar genes.

Symtom

Akut trumhinneperforation

 • Lätt till måttlig hörselnedsättning.
 • Lockkänsla och tinnitus.
 • Sekretion eller blod i hörselgången.

Vid påverkan på innerörat kan yrsel eller tydligt nedsatt hörsel förekomma.

Kronisk trumhinneperforation

 • Intermittent sekretion från örat.
 • Smärta i samband med att örat utsätts för vattenkontakt.
 • Nedsatt hörsel kan förekomma.

Anamnes

 • Penetrerande trauma
 • Barotrauma
 • Tidigare eller aktuell öronsjukdom – till exempel mediaotit.
 • Sekretion från öra, ofta intermittent
 • Subjektiv hörselnedsättning
 • Nytillkommen yrsel eller tinnitus
 • Andra sjukdomar

Status

 • Öronstatus (helst med otomikroskopi)
 • Bedömning av trumhinnerörlighet
 • Överväg Webers och Rinnes test

Perforation kan vara svår att se. Statusfynd som tyder på perforation kan vara:

 • Nedsatt trumhinnerörlighet.
 • Chagrinerad trumhinna (vid mediaotit).
 • Tympanometri med typ B-kurva med hög ECV.
 • Webers test med lateralisering till sjuka örat. Vid samtidig påverkan på innerörat ses istället lateralisering till friska örat.

Handläggning vid utredning

Gör en bedömning utifrån anamnes och kliniska fynd.

 • Trumhinneperforation ger ofta en lätt hörselnedsättning.
 • Akut uttalad hörselnedsättning eller yrsel i samband med trumhinneperforation talar för innerörepåverkan.

Patienten bör bedömas skyndsamt inom specialiserad vård vid akut perforation:

 • med tecken på innerörepåverkan
 • orsakad av penetrerande trauma
 • orsakad av barotrauma med risk för infektion, exempelvis dyktrauma med vatten i mellanörat.

Trumhinneperforation vid akut mediaotit handläggs och följs upp enligt separat rekommendation.

Akut trumhinneperforation vid barotrauma (utan risk för infektion) eller av oklar genes bör bedömas kliniskt efter 1-2 månader. Vid kvarstående perforation eller hörselnedsättning rekommenderas bedömning inom specialiserad vård.

Handläggning vid behandling

Traumatiska och infektionsorsakade trumhinneperforationer läker ofta spontant.

Egenvård

Vid en trumhinneperforation, bör patienten få instruktion om att undvika att få in vatten i örat samt att peta i örat.

ÖNH-akutmottagning

 • Trumhinneperforation med tecken på innerörepåverkan.
 • Traumatisk trumhinneperforation
 • Barotrauma med risk för infektion.

ÖNH-mottagning

 • Kvarstående perforation eller hörselnedsättning efter klinisk uppföljning.
 • Perforationen kan i vissa fall bli kronisk och kräva myringoplastik.
 • Kronisk perforation kan leda till hörselnedsättning och återkommande infektioner.
 • Skada i innerörat kan leda till dövhet.

Så fungerar örat, hörseln och balanssinnet (1177.se)

Publicerat: 2024-04-17
Giltigt till: 2028-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.