Trumhinneperforation

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H72- Trumhinneperforation).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Trumhinneperforation

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling vid infektion och barotrauma

ÖNH-mottagning

 • Traumatisk perforation – akut bedömning vid penetrerande örontrauma
 • Kronisk otit med perforation och infektion, för bedömning (kolesteatom?)
 • Kronisk torr perforation, vid önskemål/förutsättning för operation

Symtom

 • Akut – lockkänsla/hörselnedsättning, ibland blödning (trauma?), sekretion (infektion?), yrsel (innerörepåverkan?)
 • Kronisk – smärta vid vattenkontakt, ibland nedsatt hörsel, sekretion

Anamnes

 • Trauma – penetrerande föremål eller barotrauma (exempelvis örfil, dykning, flygning)
 • Öroninflammation – aktuell/tidigare
 • Sekretionsepisoder
 • Subjektiv hörsel
 • Andra sjukdomar

Status

 • Öronstatus – helst otomikroskopi (svårt att se perforation med otoskop)
 • Siegling/tympanometri – ingen rörlighet, utsläckt kurva/rakt streck
 • Webers test – vuxna och äldre barn (tonen lateraliseras till sjuka örat vid ledningshinder)

Undersökning

 • Odling – vid infektion med recidiv eller terapisvikt
 • Audiogram – vid behov vid kvarstående hörselnedsättning

Behandling vid traumatisk perforation

 • Patienten ska undvika vatten, petning i örat och att snyta sig
 • Penetrerande trauma – akut bedömning och behandling av ÖNH-läkare
 • Barotrauma – kontroll efter 5-6 veckor

Behandling vid otit med perforation

 • Akut otit – en perforation läker nästan alltid efter antibiotika
 • Kronisk otit med infektion (sekretion) – noggrann rensugning och örondroppar

ÖNH-akutmottagning

 • Traumatisk penetrerande perforation – akut remiss

ÖNH-mottagning

 • Kvarstående perforation 3 månader efter infektion/barotrauma – remiss för bedömning
 • Kronisk perforation med infektion – remiss vid utebliven behandlingseffekt
 • Kronisk torr perforation – remiss för bedömning (kolesteatom?) och vid önskemål/förutsättning för operation

Publicerat: 2018-06-20
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter