Trumhinneperforation

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • H72.2 Annan randstående perforation av trumhinnan
  H72.0 Central perforation av trumhinnan
  H72.1 Atticus-perforation av trumhinnan
  H72.9 Perforation av trumhinnan, ospecificerad
  S09.2 Traumatisk ruptur av trumhinna

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling vid infektion eller barotrauma

ÖNH-mottagning

 • Traumatisk perforation eller innerörepåverkan – akut bedömning och handläggning
 • Vissa fall vid kronisk perforation – bedömning och vid behov åtgärd eller uppföljning

Etiologi

Akut

Orsaken är ofta:

 • infektion – akut mediaotit
 • trauma – penetrerande föremål, exempelvis petning med bomullspinne
 • barotrauma – hastig tryckstegring som slag av handflata (örfil), dykning, flygning, eller explosion.

Kronisk

Orsaken är ofta resultat av:

 • akut mediaotit med perforation
 • tidigare rörbehandling
 • spontan perforation med okänd genes.

Symtom

Akut

 • Måttlig hörselnedsättning, lock och öronsus
 • Sekretion – vid infektion
 • Blödning
 • Yrsel och akut dövhet vid påverkan på innerörat

Kronisk

 • Smärta vid vattenkontakt
 • Återkommande sekretion
 • Nedsatt hörsel förekommer

Anamnes

 • Trauma – penetrerande föremål eller barotrauma
 • Akut mediaotit – aktuell eller tidigare
 • Sekretion i episoder
 • Subjektiv hörselnedsättning
 • Andra sjukdomar

Status

 • Inspektion trumhinna – helst med otomikroskopi (perforation är svårt att se med otoskop och vid sekretion)
 • Siegling eller tympanometri – ingen rörlighet eller utsläckt kurva (rakt streck)
 • Webers test – vuxna och äldre barn (tonen lateraliseras till sjuka örat vid ledningshinder/perforation, vid lateralisering till friska örat kan samtidig inneröreskada föreligga)

Undersökningar

 • Odling från hörselgång bör övervägas vid recidiverande infektion eller terapisvikt.
 • Audiometri bör övervägas vid subjektiv hörselnedsättning.

Handläggning vid behandling

 • Bedöm om eventuell innerörepåverkan (akut dövhet och yrsel) föreligger. Det är viktigt för att förhindra kronisk dövhet.
 • Kontakta specialiserad vård vid traumatisk perforation.

Traumatiska och infektionsorsakade perforationer läker ofta spontant.

Egenvård

Vid traumatisk perforation, bör patienten få instruktion om att undvika att:

 • få in vatten i örat (gäller även kronisk perforation)
 • peta i örat (gäller även kronisk perforation)
 • snyta sig.

Läkemedelsbehandling

 • Infektionsorsakad perforation behandlas sedvanligt och läker som regel alltid. 
 • Vid traumatisk perforation med risk för infektion, exempelvis dyktrauma med vatten i mellanörat, bör profylaktisk behandling övervägas.

ÖNH-akutmottagning

 • Traumatisk perforation
 • Innerörepåverkan med yrsel, akut hörselnedsättning

ÖNH-mottagning

 • Kvarstående perforation 3 månader efter infektion eller barotrauma – remiss för bedömning
 • Kronisk perforation med infektion – remiss vid utebliven behandlingseffekt
 • Kronisk torr perforation – remiss för bedömning och vid önskemål och förutsättning för operation
 • Perforationen kan i vissa fall bli kronisk och kräva myringoplastik.
 • Kronisk perforation kan leda till hörselnedsättning.
 • Skada i innerörat kan leda till dövhet.

Klinisk bedömning rekommenderas för att identifiera perforationer som efter en månad:

 • inte har läkt
 • ger kvarstående hörselnedsättning efter traumatisk orsak.

Så fungerar örat, hörseln och balanssinnet, 1177

Publicerat: 2021-02-17
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.