Tinnitus

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H931 Öronsusning).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Tinnitus

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling

ÖNH-mottagning

 • Utredning vid behov av misstänkt bakomliggande orsak
 • Svår tinnitus

Allmänt

 • Tinnitus är en subjektiv ljudupplevelse utan motsvarighet i rummet
 • Ljudet kan låta hur som helst (öronoljud)

Indelning av besvär

 • Grad I – Finns bara ibland, stör bara i tyst miljö
 • Grad II – Kan döljas/förträngas av omgivande ljud eller då patienten är sysselsatt
 • Grad III – Stör alltid, kan inte undertryckas, väcker ofta patienten

Epidemiologi

 • Alla kan ha övergående oljud i öronen, framför allt i tyst miljö
 • Omkring 15 % av befolkningen har tinnitus mer konstant, men majoriteten störs inte av det

Etiologi

 • Ingen entydig förklaring finns
 • Innerörat producerar ständigt ljud, även när det är tyst
 • Hörselbanorna har efferenta dämpningssystem längs sin väg in till cortex
 • Tinnitus kvarstår även vid dövhet, så centrala hörselbanor (på subkortikal nivå) är involverande
 • Brist på signalsubstans kan föreligga, varför antidepressiva läkemedel kan ha effekt

Risk- och utlösande faktorer

 • Akustiskt trauma
 • Hörselnedsättning
 • Stress och depression (ofta kombinerat med ökad ljudkänslighet)

Anamnes

 • Debut – Akut eller successivt? Duration?
 • Ensidighet (vid acusticusneurinom), dubbelsidighet eller asymmetri?
 • Kontinuerlig, intermittent eller pulssynkron?
 • Besvärsgrad – Svårighet att klara arbete/skolgång? sömnsvårighet?
 • Tidigare behandling för tinnitus?

Status

 • Öron – Inspektion av trumhinnor
 • Hjärta/kärl – Högt blodtryck, blåsljud över arteria carotis/vertebralis?
 • Mun – Tandstatus, tecken på tandgnissling tandpressning
 • Lokalstatus – Ömhet/inskränkt rörlighet i nack- och tuggmuskler, käkleder?
 • Psykstatus – Depressionssymtom? Överväg MADRS

Undersökningar

 • Audiogram
 • Uteslut anemi (Ta Hb)
 • Vid måttliga besvär och normal hörsel/måttlig hörselnedsättning utan sidoskillnad behövs ingen ytterligare utredning

Allmänna råd

 • Lugnande besked – Ofta mindre besvär efter 1-2 år (hjärnan anpassar sig, även om ljudet egentligen finns kvar)
 • Acceptans – Försöka lära sig uppfatta tinnitusljudet som ett naturligt bakgrundsljud
 • Distraktion – Lyssna på intressanta ljud (musik/naturljud vid insomning), undvik tystnad
 • Ljudprotektion – Hörselskydd i starka ljudmiljöer, tinnitus stegras ofta efteråt

Särskilda råd

 • Fysisk aktivitet – Kan lindra
 • Fysioterapi/avslappning – Vid stress/nackproblem
 • Bettskena – Vid tuggmuskelproblem (via tandläkare)
 • SSRI – Prova att behandla vid misstänkt depression

Behandling via specialist

 • Ljudstimulering via hörapparat/ljudstimulerare med ljudträning kan provas
 • Ibland hörselhabilitering i team (audionom, kurator, psykolog)

Remissindikation

 • Ensidig tinnitus med hörselasymmetri – uteslut exempelvis acusticusneurinom
 • Pulssynkron tinnitus – uteslut kärlmissbildning/tumör
 • Svårare besvär där behandling ej hjälpt
 • Hörapparatbehandling vid samtidig hörselnedsättning

Publicerat: 2018-06-20
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter