Serös mediaotit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H65 Otosalpingit).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Serös mediaotit

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Bedömning, behandling och kontroll primärt hos barn

ÖNH-mottagning

 • Bedömning vid kvarstående besvär hos barn, ställningstagande till ytterligare behandling
 • Ensidig serös mediaotit hos vuxna eller tonåringar utan nyligen genomgången infektion eller annan förklaring, se Huvud- och halscancer

Serös mediaotit förekommer ofta vid förkylning och i efterförlopp till akut mediaotit. Den är vanligtvis spontanläkande men kan ha långdraget förlopp.

Symtom

 • Lock-/fyllnadskänsla i öra, ibland krasande ljud
 • Nedsatt hörsel

Barn

 • Försenad språkutveckling
 • Ibland irritabilitet och aggressivitet

Anamnes

 • Förkylning eller akut mediaotit nyligen
 • Hörselnedsättning
 • Snarkningar

Barn

 • Språkutveckling – adekvat för åldern
 • Hörsel – hög volym på TV, spel, musik, hör barnet tilltal från intilliggande rum
 • Aktivitet – funktion i grupp, normalt beteende, hyperaktivt/frånvarande

Status

 • Epifarynx – inspektion om möjligt
 • Inspektion trumhinna – vätska i mellanöra, förtjockad eller indragen trumhinna
 • Siegling – nedsatt rörlighet
 • Tympanometri – utsläckt kurva, rakt streck
 • Webers test – vuxna och äldre barn, ledningshinder (tonen lateraliseras till sjuka örat)
 • Audiogram – barn > 4 år
 • Viskprov – om audiogram saknas eller vid barn som är yngre eller ej medverkar

Handläggning vid utredning

 • Ingen ytterligare utredning behövs initialt vid serös mediaotit hos barn eller hos vuxen som haft en genomgången infektion.
 • Vid ensidig serös mediaotit utan annan förklaring hos vuxen eller hos tonåring utan kronisk öronsjukdom, bör utredning enligt huvud-halscancer övervägas.

Differentialdiagnoser

 • Akut mediaotit eller simplexotit
 • Extern otit
 • Adenoid
 • Öppetstående tuba
 • Tensor tympanisyndrom
 • Vaxpropp
 • Tumör i naso-/epifarynx
 • Sudden deafness

Handläggning vid behandling

 • Exspektans – oftast självläkande, framför allt sommartid
 • Autoinflation – otovent ballong (barn > 5 år) eller Valsalvas manöver
 • Ny kontroll – gärna med tympanometri eller audiogram efter 2-3 månader
 • Tonåring och vuxen – bedömning av ÖNH-läkare vid kvarvarande symtom
 • Barn – fortsatt uppföljning eller bedömning via ÖNH-läkare beroende på symtom och fynd

Behandling via ÖNH-läkare

Rör och eventuellt abrasio (vid adenoid) kan bli aktuellt vid bilateral sekretorisk otit > 3 månader och samtidig hörselnedsättning på minst 25 dB.

Remissindikation för barn

 • Barn med funktionshinder som försvårar barnets kommunikation bör remitteras frikostigt
 • Bilateral serös mediaotit med symtom (nedsatt hörsel eller påverkat beteende) i ≥ 3 månader
 • Bilateral serös mediaotit utan symtom i ≥ 6 månader
 • Ensidig serös mediaotit med symtom i ≥ 3-6 månader (beror på graden av symtom)
 • Serös mediaotit med snarkning eller andningsuppehåll (misstänkt adenoid)

Remissindikation för tonåringar och vuxna

 • Ensidig sekretorisk mediaotit utan nyligen genomgången infektion eller annan förklaring, enligt Huvud-och Halscancer
 • Serös mediaotit efter genomgången infektion i > 2-3 månader

Komplikationer som kan förekomma är exempelvis hörselnedsättning, utveckling av kronisk otit med kolesteatom eller adhesivotit.

Publicerat: 2019-11-18
Giltigt till: 2022-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter